Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Research en CARL gaan samenwerking aan om innovatietrends en prioriteiten in onderzoeksbibliotheken te meten

Enquête richt zich op bibliotheekdirecteuren in Canada om trends, capaciteit en prioriteiten binnen de gemeenschap van onderzoeksbibliotheken te ontdekken

DUBLIN, Ohio, 13 september 2018Logo van de Canadian Association of Research LibrariesOCLC Research voert, in samenwerking met de Canadian Association of Research Libraries (CARL), een enquête uit naar innovatietrends en prioriteiten in onderzoeksbibliotheken. Deze enquête is aan bibliotheekdirecteuren van 31 instellingen in Canada uitgestuurd.

Het doel van de enquête is om informatie in te winnen over trends, mogelijkheden en prioriteiten binnen de onderzoeksbibliothekengemeenschap. Hiermee kunnen CARL, OCLC en het OCLC Research Library Partnership samen strategische kansen opsporen en gebieden onthullen waarin er in de toekomst mogelijk een samenwerking tussen de deelnemende organisaties kan worden ontplooid. Dit geeft vorm aan toekomstige samenwerkingsactiviteiten tussen OCLC en de onderzoeksbibliotheekgemeenschap in Canada en geeft bovendien een beeld van het potentieel voor OCLC Research en het RLP.

"CARL is verheugd te kunnen melden dat het deelneemt aan dit internationale onderzoeksinitiatief voor het verkennen van de vooringenomenheden en prioriteiten van onderzoeksbibliotheken. Wij zijn van mening dat de resultaten van nut zullen zijn voor onze afzonderlijke leden en zullen bijdragen aan de strategische planning van CARL voor de komende jaren", aldus Donna Bourne-Tysoon, University Librarian bij Dalhousie University en President van CARL.

Deze enquête volgt op een vergelijkbare enquête die in 2017 is uitgezet bij de bibliotheekdirecteuren van 238 instellingen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Italië. OCLC Research neemt dezelfde enquête af bij onderzoeksbibliotheken in Australië en Nieuw-Zeeland via een samenwerking met de Council of Australian University Librarians (CAUL).

"OCLC Research verzamelt belangrijke resultaten van deze enquêtes, die sturing kunnen bieden aan onze bedrijfsvoering", vertelt Rachel Frick, Executive Director van het OCLC Research Library Partnership. "Het afnemen van deze enquête stelt ons in staat om in samenwerking met onze partners bij CARL de belangrijkste prioriteiten en interessegebieden voor onderzoeksbibliotheken in Canada vast te stellen. Wanneer wij deze bevindingen vergelijken met die uit andere delen van de wereld, kunnen we regionale prioriteiten evalueren en ons richten op onderzoek en toenaderingsinitiatieven op een manier die het meest bijdraagt aan wereldwijde onderzoeksbibliotheken."

OCLC Research draagt de verantwoordelijkheid voor het afnemen en analyseren van de enquêteresultaten en deelt zijn bevindingen met CARL, zodat CARL de resultaten aan zijn leden kan verstrekken. OCLC Research deelt daarnaast de via de enquête ingewonnen gegevens, zodat anderen er hun eigen mening over kunnen vormen.

Over de Canadian Association of Research Libraries

DeCanadian Association of Research Libraries (CARL) biedt leiding namens Canadese onderzoeksbibliotheken en verbetert het vermogen om onderzoek en hoger onderwijs te stimuleren. Het stimuleert het effectief en duurzaam scheppen, verspreiden en behouden van kennis en het instellen van openbaar beleid dat een brede toegang tot academische informatie mogelijk maakt.


Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC en WorldCat zijn handels- en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136