Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC introduceert Syndeo, een flexibel pakket dat speciaal is toegespitst op nationale en regionale bibliotheeksamenwerking.

Dublin, Ohio, Verenigde Staten, 21 februari 2018 — OCLC introduceert Syndeo™, een flexibel pakket services dat speciaal is toegespitst op nationale en regionale bibliotheeksamenwerking.

Syndeo betekent "ik leg verbinding" in het Grieks. Dit nieuwe pakket services ondersteunt gezamenlijk catalogiseren, delen van informatiebronnen en bibliotheekbeheer voor individuele instellingen met technologie en infrastructuur voor nationale bibliotheken.

Syndeo biedt nog betere efficiency met ondersteuning voor werkprocessen binnen een bepaalde regio, zoals het beheer van thesaurusbestanden en catalogiseren door records te kopiëren van de ruim 400 miljoen records in WorldCat, het meest uitgebreide datanetwerk over bibliotheekcollecties en -services. Syndeo zorgt dat regionale collecties beter zichtbaar worden voor zoekers uit de hele wereld door collecties in WorldCat te registeren. En dankzij de nieuwe, uiterst geavanceerde infrastructuur blijven de kosten voor onderhoud beperkt.

"Als grootste bibliotheeksamenwerkingsverband, met WorldCat als kern, is OCLC uniek gepositioneerd om de services, het netwerk en de ondersteuning te bieden die bibliotheken nodig hebben om op regionaal, nationaal en wereldwijd niveau samen te werken," verklaart Mary Sauer-Games, OCLC Vice President voor Global Product Management.

Wereldwijd zijn er al vele nationale bibliotheken en strategische bibliotheekorganisaties die de services van OCLC gebruiken om beter samen te werken. Zo lanceerde Libary and Archives Canada (LAC) recentelijk Voilà, de nieuwe nationale centrale catalogus van Canada, waarmee het gedocumenteerde erfgoed van het land via WorldCat beter toegankelijk wordt voor bibliotheekgebruikers in Canada en daarbuiten. Later dit jaar zal LAC beginnen met de implementatie van OCLC WorldShare Management Services als serviceplatform voor het beheer van hun collecties.

Syndeo brengt in één pakket services voor metadatabeheer samen ter ondersteuning van regionale werkprocessen, zoals het delen van informatiebronnen of discovery. Deze services kunnen worden aangepast aan wat specifieke regionale groepen of nationale bibliotheken nodig hebben.

"We hebben onze services geconsolideerd en verbeterd onder de naam Syndeo," vult Mary Sauer-Games aan. "Syndeo ondersteunt standaarden, thesauri en indelingen die voor een regio of land gelden om effectiever te kunnen samenwerken. Het biedt functionaliteit voor bibliotheekactiviteiten binnen een bepaalde regio, bijvoorbeeld metadatabeheer of interbibliothecair lenen. En dankzij de centrale catalogus geeft Syndeo nauwkeurig inzicht in het collectieve bezit van die regio of dat land.

Syndeo draait op het OCLC WorldShare platform. Deze wereldwijde, onderling verbonden architectuur is een webomgeving voor het beheer van activiteiten en leveren van services, waarmee bibliotheken toegang krijgen tot WorldCat.

"Syndeo is gemaakt om bibliotheken te helpen aan te sluiten bij regionale groepen en nationale bibliotheken en hun collecties tegelijkertijd open te stellen voor de hele bibliotheekgemeenschap," aldus Mary Sauer-Games.

Meer over Syndeo is te vinden op de website van OCLC.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136