Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC is een samenwerking aangegaan met de National Library of New Zealand voor de implementatie van WorldShare ILL

Het Te Puna Interloan Migration Project toont zich voortdurend betrokken bij OCLC-metadata en services voor het delen van informatiebronnen

Melbourne, Australië, 30 juli 2018—OCLC heeft haar partnership met de National Library of New Zealand uitgebreid met een overeenkomst om meer dan 200 bibliotheken in Nieuw-Zeeland toegang te verlenen tot WorldShare Interlibrary Loan (ILL), dat duizenden bibliotheken over de hele wereld met elkaar verbindt. WorldShare ILL vormt een mooie aanvulling op de werkprocessen voor discovery en metadata die nu al worden beheerd via het OCLC WorldShare Platform in de cloud.

OCLC fungeert momenteel als host voor Te Puna Services, een verzameling online tools en services die samen met bibliotheekmedewerkers uit Nieuw-Zeeland zijn gemaakt ter ondersteuning van dagelijkse werkprocessen. Te Puna biedt ook een extra weergavemogelijkheid voor de gezamenlijke catalogus van alle Nieuw-Zeelandse bibliotheken in WorldCat, 's werelds meest uitgebreide database met informatie over bibliotheekcollecties, wat eigenlijk hetzelfde is als een nationale centrale catalogus. Door over te stappen van het VDX-systeem van OCLC voor het delen van bronnenmateriaal naar WorldShare ILL, kunnen leden van Te Puna nu profiteren van gestroomlijnde werkprocessen en verbeterde toegangsmogelijkheden tot informatie in bibliotheken binnen Nieuw-Zeeland en daarbuiten.

"Deze nieuwe overeenkomst met OCLC is een mooie bestendiging van de strategie van de National Library om een nationaal systeem te leveren in een omgeving waar we gemakkelijk kunnen inspelen op veranderingen die de gemeenschap raken, zodat we beter kunnen reageren op de behoeften van onze leden," aldus Bill Macnaught, bibliothecaris van de New Zealand National Library. "De migratie in 2016 van het nationale bibliografische systeem van Nieuw-Zeeland naar het WorldShare [...] Platform van OCLC heeft aanzienlijke voordelen opgeleverd voor de bibliotheken die lid zijn van Te Puna. Dit project bouwt voort op de productieve relatie die we namens ons land hebben met OCLC."

"Samen met OCLC streven we om de uiterst gewaardeerde diensten te handhaven en tegelijk interessante nieuwe services aan te bieden, zoals het doen van aanvragen bij internationale bibliotheken en aanbieders," vertelt Rachel Esson, directeur contentservices bij de National Library of New Zealand. "We zijn erg blij dat we de leden van Te Puna betere werkprocessen en meer voordelen kunnen bieden."

"Wij zijn heel blij dat we ons vruchtbare samenwerking met de National Library of New Zealand verder kunnen uitbouwen," aldus Mary Sauer-Games, Vice President voor Global Product Management bij OCLC. "WorldShare ILL biedt de Te Puna-bibliotheken flexibelere werkprocessen, betere efficiency en nationale samenwerking op het OCLC WorldShare Platform."

De National Library of New Zealand werkt al sinds 2013 samen met OCLC voor de hosting van hun services. De toevoeging van WorldShare ILL is de laatste in een reeks partnerships waarmee bibliografische services worden overgedragen aan OCLC.

De implementatie van WorldShare ILL is reeds gestart en de meer dan 200 bibliotheken van Te Puna kunnen de service aan het eind van het jaar in gebruik nemen. De technische ondersteuning wordt verzorgd door de OCLC-vestiging in Melbourne. De leden van Te Puna worden ondersteund door een specialistisch team van Te Puna.

Over de National Library of New Zealand

De National Library of New Zealand biedt gebruikers toegang tot de collectieve kennis van het land, zodat ze die ook weer kunnen gebruiken. Het is de taak van de National Library om kennis te verzamelen, te koppelen en te helpen creëren om Nieuw-Zeeland vooruit te brengen.

  • Verzamelen: de Nieuw-Zeelandse traditionele taonga worden in woorden, geluiden en beelden verzameld, beschermd en toegankelijk gemaakt
  • Koppelen: Nieuw-Zeelanders krijgen gemakkelijk toegang tot nationale en internationale informatie via kennisnetwerken
  • Creëren: Nieuw-Zeelanders werken samen om kennis om te zetten in waarde

Als bibliotheek en als nationaal instituut staat de Library voor iedereen open. Meer informatie is beschikbaar voor gebruikers over de rol van de Library, zoals gedefinieerd in de National Library of New Zealand (Te Puna Mātauranga o Aotearoa) Act (2003).


Te Puna

Te Puna Services is een collectie online tools en diensten die zijn ontwikkeld met behulp van Nieuw-Zeelandse bibliotheekmedewerkers ter ondersteuning van hun dagelijks werk, zoals zoeken, catalogiseren, delen van informatiebronnen en collectiebeheer. Te Puna Services zijn alleen beschikbaar voor leden en worden door de National Library ter beschikking gesteld om tijd, geld en werk te besparen.


Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136