Nederlands

OCLC al tien jaar op rij bij Beste werkgevers in Ohio

Het wereldwijde samenwerkingsverband zonder winstoogmerk voor bibliotheektechnologie staat in de categorie Grote werkgevers op de elfde plaats

Dublin, Ohio, 7 juni 2018OCLC, het wereldwijde bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk, met hoofdkantoor in Dublin, is voor het tiende opeenvolgende jaar een van de "Beste werkgevers in Ohio".

Best Employers in Ohio is een programma van de Best Companies Group in samenwerking met de State Council van de Ohio Society for Human Resource Management. Een organisatie krijgt deze erkenning voornamelijk op basis van vertrouwelijke enquêtes onder de werknemers van elke organisatie.

OCLC is de elfde van 24 organisaties die worden erkend als Beste werkgevers in de categorie Grote werkgevers (met 250 werknemers of meer). De volledige lijst met organisaties is gepubliceerd in een uitgave van de Ohio Society for Human Resource Management State Council.

"De toegewijde medewerkers van OCLC zetten zich in om bibliotheken en hun gebruikers wereldwijd te voorzien van optimale technologie en informatieservices," aldus Skip Prichard, President en CEO van OCLC. "Als organisatie proberen wij onze teams de beste tools en optimale werkomgeving te bieden, zodat zij dit doel ook kunnen behalen. We bieden ook sociale voorwaarden en mogelijkheden voor wellness om onze medewerkers buiten werkuren te ondersteunen. We waarderen de erkenning dat we behoren tot de beste werkgevers in Ohio. We blijven ons inspannen om van OCLC een geweldige werkgever te maken, zowel in Ohio als bij onze vestigingen elders ter wereld."

OCLC biedt bibliotheken technologie voor catalogisering, raadpleging, het delen van informatiebronnen, behoud, bibliotheekbeheer en online services. Onderzoekers, studenten, docenten, wetenschappers, professionele bibliotheekmedewerkers en andere informatiezoekers maken gebruik van OCLC-services om de informatie te vinden die zij nodig hebben. OCLC en zijn lidbibliotheken uit de hele wereld zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van WorldCat, 's werelds meest uitgebreide online database voor het vinden van bibliotheekmaterialen.

De Best Companies Group voert een eenvoudige, maar uitvoerige bedrijfsevaluatie uit. De evaluatie is een tweedelig proces ontworpen om gedetailleerde informatie over elk deelnemend bedrijf in te zamelen. In het eerste deel vult de werkgever een enquête in. In het tweede deel vullen werknemers een enquête over werknemersengagement en -tevredenheid in.

Van het personeel dat voor OCLC werkzaam is in Ohio, nam 56 procent deel aan de enquête. Ze gaven waardevolle feedback over onderwerpen als leiderschap en planning; bedrijfscultuur en communicatie; functietevredenheid; werkomgeving; relatie met leidinggevende; training, ontwikkeling en resources; salaris en sociale voorwaarden; en algehele betrokkenheid.

Van deze verzamelde informatie wordt een gedetailleerde gegevensset samengesteld, aan de hand waarvan analisten de sterke punten en kansen van de deelnemende bedrijven bepalen. De werkgevers worden gerangschikt op basis van deze gegevens.

Alle beursgenoteerde en particuliere bedrijven, met of zonder winstoogmerk, evenals overheidsinstanties komen in aanmerking voor het programma.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136