Nederlands

OCLC Research en ALISE maken bekend wie in 2018 beurzen voor bibliotheek- en informatiewetenschap ontvangen

Dublin, Ohio, 8 februari 2018OCLC Research en de Association for Library and Information Science Education (ALISE) hebben onderzoeksbeurzen toegekend voor drie projecten die door vijf onderzoekers zullen worden uitgevoerd. De beurzen werden op 8 februari jl. uitgereikt tijdens de ALISE 2018 Annual Conference Awards Luncheon in Denver, Colorado.

  • Rachel Clarke, Syracuse University zal middelen onderzoeken voor bredere, meer systematische benaderingen van het promoten van divers leesmateriaal in bibliotheken, het aanmoedigen van en pleiten voor divers lezen en diverse mediaconsumptie, vooral door mensen die anders misschien niet geneigd zouden zijn om dergelijke bronnen te gebruiken. Dit project is bedoeld om bibliotheekgebruikers in staat te stellen op nieuwe en onverwachte manieren na te denken over bronnen van populaties die traditioneel gemarginaliseerd worden binnen literatuur en publicaties door nieuwe ontwikkelingen in kennisorganisatie die traditionele bibliotheekdiensten bedienen.
  • Violeta Trkulja en Juliane Stiller, Humboldt-Universität zu Berlin gaan het informatiezoekgedrag van vluchtelingen in Duitsland onderzoeken terwijl deze een baan of opleidingsplaats zoeken of een educatief pad op internet volgen. Hun onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip van de variërende mate van digitale vaardigheden van vluchtelingen die kunnen worden gebruikt om gerichte cursussen en curricula te ontwerpen die online-gebreken aanpakken.
  • Alexander Voss en Anna Clements, University of St Andrews, zullen een onderzoek uitvoeren om de acceptatie van ORCID-iD's, de use cases en de percepties van het systeem bij onderzoekers in verschillende onderzoeksgemeenschappen en belemmeringen voor gebruik van mogelijke interventies te karakteriseren. Dit werk zal unieke inzichten opleveren over hoe de beoogde directe voordelen van het gebruik van ORCID-iD's werkelijkheid worden voor die belanghebbenden die, door aanmelding en onderhoud van hun record, het werk moeten uitvoeren dat essentieel is voor het succes ervan.

OCLC/ALISE Library and Information Science Research Grants ondersteunen onderzoek dat het bibliotheekwezen en informatiewetenschappen bevordert, onafhankelijk onderzoek promoot om bibliothecarissen te helpen nieuwe technologieën te integreren in traditionele competentiegebieden en dat bijdraagt aan een beter begrip van de bibliotheekomgeving.

Full-time universiteitsmedewerkers (of gelijkwaardig) uit de hele wereld in scholen op het gebied van bibliotheek- en informatiewetenschap dienden een verzoek in voor beurzen van maximaal US$ 25.000. Inzendingen werden beoordeeld door een panel dat door OCLC en ALISE is geselecteerd. Projecten die worden gesteund dienen te worden uitgevoerd binnen ongeveer een jaar vanaf de datum waarop de beurs wordt toegekend en een andere voorwaarde voor de beurs is dat de onderzoekers een eindrapportage van het project dienen te overleggen aan het einde van de beursperiode.

Een lijst van eerdere ontvangers van een OCLC/ALISE Library and Information Science Research Grant is te vinden op www.oclc.org/research/grants/awarded.html.

Over ALISE

ALISE (Association for Library and Information Science Education) is een organisatie zonder winstoogmerk die dienst doet als intellectuele hub voor universiteitspersoneel van masteropleidingen in bibliotheek- en informatiewetenschappen in Noord-Amerika. Onze missie is het internationaal promoten van innovatie en hoogwaardig onderzoek, onderwijs en service voor docenten en wetenschappers op het gebied van bibliotheek- en informatiewetenschappen en vergelijkbare disciplines door leiderschap, samenwerking, promotie en de verspreiding van onderzoek. Meer informatie? Ga naar www.alise.org.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

De volgende product- of dienstnamen van OCLC zijn geregistreerde handelsmerken: OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136