Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Research en LIBER lanceren coöperatief onderzoek over research information management

In het project worden de invoer en integratie van persistente identificatiemiddelen in de Europese infrastructuren voor onderzoeksinformatiebeheer verkend

Dublin, Ohio, 13 juni 2017OCLC Research en LIBER, het samenwerkingsverband van Europese onderzoeksbibliotheken, lanceren een gezamenlijk project ter verkenning van de invoering en integratie van PID's (persistente identificatiemiddelen) in de Europese infrastructuren voor onderzoeksinformatiebeheer (Research Information Management, RIM).

Het project vormt een aanvulling op en uitbreiding van eerdere implementaties van RIM op institutionele schaal binnen Europese instanties. Het onderzoek biedt toonaangevende universiteits- en onderzoeksbibliotheken nuttige inzichten met betrekking tot opkomende praktijken en uitdagingen op het gebied van onderzoeksmanagement op instellings-, groeps- nationaal en transnationaal niveau.

"We verheugen ons erop dat wij samen met LIBER aan dit initiatief werken," aldus Lorcan Dempsey, Chief Strategist en Vice President, Membership and Research van OCLC. "OCLC Research wil weten welke rol de bibliotheek speelt bij het stimuleren en engageren van bredere initiatieven ter ondersteuning van onderzoeksprojecten op universitair en nationaal niveau. Er is een toenemende hoeveelheid aan informatie over kwesties rondom het beheer van onderzoeksdata en ‑informatie. Dankzij onze samenwerking met LIBER kunnen we dit werk uitbreiden en met toonaangevende Europese bibliotheken werken aan een onderwerp dat voor ons allemaal steeds belangrijker wordt."

"Het gezamenlijke onderzoek van OCLC en LIBER richt zich op persistente identificatiemiddelen, die een centrale rol spelen bij het beheer van onderzoeksdata," aldus Kristiina Hormia-Poutanen, voorzitter van LIBER en directeur nationale netwerkdiensten bij Kansalliskirjasto, de nationale bibliotheek van Finland. "Zowel OCLC als LIBER ondersteunen bibliotheken bij de ontwikkeling van open digitale services. Voor beide organisaties is deze samenwerking een verrijking."

Onderzoeksinstellingen in heel Europa houden zich bezig met het praktische beheer van onderzoeksinformatie, zodat informatie over bij deze instellingen uitgevoerde onderzoeken kan worden samengesteld, georganiseerd en gebruikt. Deze inspanningen nemen in rap tempo toe op zowel nationale als transnationale schaal, naarmate technologieën, standaarden en netwerkinformatie zich ontwikkelen en zo nieuwe kansen bieden tot interoperabiliteit en vindbaarheid.

Bij dit onderzoek analyseren de organisaties het praktische beheer van onderzoeksinformatie binnen drie Europese nationale contexten — Finland, Duitsland en Nederland — waarbij met name aandacht is voor de invoering en integratie van PID's en de rol die deze spelen bij verduidelijking en interoperabiliteit. Aan de hand van een reeks semi-gestructureerde vraaggesprekken met ervaringsdeskundigen en belanghebbenden binnen universiteiten, nationale bibliotheken en coöperatieve ICT-organisaties, ontwikkelen de onderzoekers robuuste casestudy's van nationale RIM-infrastructuren en geven zij specifieke voorbeelden van RIM-praktijken en de integratie van PID's.

Er staat een presentatie over dit project gepland voor de 46e jaarlijkse conferentie van LIBER in Patras, Griekenland, van 5 tot 7 juli 2017. Meer informatie over dit project vindt u tevens op de website van OCLC Research.

Over LIBER

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – samenwerkingsverband van Europese onderzoeksbibliotheken) is het voornaamste netwerk voor onderzoeksbibliotheken in Europa. Het samenwerkingsverband is opgericht in 1971 en bestaat inmiddels uit 400 nationale, universiteits- en overige bibliotheken uit meer dan 40 landen. Samen vertegenwoordigt LIBER de belangen van Europese onderzoeksbibliotheken, hun universiteiten en hun onderzoekers op verschillende belangrijke gebieden. LIBER blijft zijn netwerk van nationale, universiteits- en overige bibliotheken in Europa uitbreiden. Meer over hoe u lid kunt worden van LIBER.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

De volgende product- of dienstnamen van OCLC zijn geregistreerde handelsmerken: OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136