Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Nieuw rapport van OCLC Research verkent de realiteit van onderzoeksdatabeheer

Eerste van vierdelige serie gaat in op besluitvorming in planning, ontwikkeling en ingebruikname van institutionele RDM-diensten

Dublin, Ohio, VS, 30 maart 2017—Een nieuw rapport van OCLC Research, A tour of the research data management (RDM) service space (een rondleiding door de serviceruimte van het beheer van onderzoeksdata (RDM)), biedt een overzicht van de RDM-serviceruimte en baant de weg voor verdere verkenning van RDM bij vier universiteiten in vier verschillende landen.

Het rapport, dat vandaag is vrijgegeven, is de eerste van een vierdelige serie over de realiteit van het beheer van onderzoeksdata en gaat in op de besluitvorming bij vier bibliotheken die verschillende keuzes hebben gemaakt bij de aanpak van de realiteit van hun planning, ontwikkeling en ingebruikname van institutionele RDM-services bij onderzoeksuniversiteiten.

Rebecca Bryant, senior programmafunctionaris, Brian Lavoie, onderzoekswetenschapper en Constance Malpas, manager strategische informatie &onderzoekswetenschapper, hebben casestudy's gemaakt van de aanpak van de University of Edinburgh (VK), de University of Illinois at Urbana-Champaign (VS), Monash University (Australië) en Wageningen University & Research (NL), waarbij zij onderzochten hoe deze instellingen hun RDM-capaciteit hebben verkregen.

"Onderzoeksdatabeheer is van groot belang voor het hoger onderwijs, omdat het leidt tot aanzienlijke investeringen in services, bronnen en infrastructuur om de behoeften van de onderzoekers op het gebied van databeheer te ondersteunen," leggen de auteurs uit in de introductie van het rapport. "Dit is de eerste uitgave in een serie van vier rapporten van OCLC Research, waarin de context, invloeden en keuzes worden onderzocht die instellingen voor hoger onderwijs nu moeten maken voor het opzetten of verkrijgen van RDM-capaciteit. Met andere woorden: de infrastructuur, services en andere bronnen die nodig zijn om opkomende praktijken voor databeheer te ondersteunen.

Naast de vier diepgaande casestudy's hebben de auteurs de RDM-services bij tientallen onderzoeksuniversiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië binnen verschillende nationale omgevingen bekeken. Hieruit bleek dat RDM-services zijn in te delen in drie categorieën:

  • Onderwijs: gericht op het bijscholen van onderzoekers en andere belanghebbenden over het belang, en in sommige gevallen zelfs de noodzaak van het verantwoord beheer van hun data en het plannen van conservering op de lange termijn
  • Expertise: deze services bieden ondersteuning bij besluitvorming en oplossingen op maat voor onderzoekers die werken aan specifieke beheerkwesties voor onderzoeksdata
  • Conservering: services die een technische infrastructuur bieden en gerelateerde services die databeheer ondersteunen gedurende de volledige onderzoekscyclus

'A tour of the research data management (RDM) service space' gaat dieper in op deze drie categorieën, biedt een kader voor de vierdelige serie en geeft kort weer wat er in het volgende rapport staat.

Download nu een exemplaar van dit rapport (in het Engels) op de website van OCLC Research.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

De volgende product- of dienstnamen van OCLC zijn geregistreerde handelsmerken: OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136