Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

TU Delft Library nu officieel live met OCLC WorldShare Management Services

Derde Nederlandse universiteit nu officieel over op bibliotheekbeheer in de cloud

LEIDEN, 29 september 2015Delft University of Technology (TU Delft) is medio augustus volledig overgegaan op WorldShare Management Services (WMS) voor zijn bibliotheekbeheer. De TU Delft is de oudste technische universiteit van Nederland. Onlangs werd bekend dat TU Delft dit jaar op de wereldwijde QS Ranking stijgt van de 86e naar de 64e plaats. Op de nationale ranglijst is de TU Delft van positie 4 naar 2 gestegen. De universiteitsbibliotheek is de derde in Nederland die deze overstap op WMS maakt, na Tilburg University en de Theologische Universiteit Kampen.

Met WorldShare Management Services krijgt de TU Delft Library een uitgebreide en efficiënte werkomgeving voor het beheer in de cloud van zijn digitale en fysieke publicaties, inclusief het beheer van toegangslicenties op e-journals en e-books. De mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van publicaties aan eindgebruikers worden eveneens verbeterd, doordat de bibliotheek WorldCat Discovery Services gebruikt als de nieuwe zoekomgeving voor studenten en onderzoekers van de TU Delft. Op 6 juli jl. vond de soft launch van het WMS-pakket plaats. Het bibliotheekpersoneel heeft de 1,5 maand daarna gebruikt om zich beter bekend te maken met de nieuwe omgeving en de applicaties van het WMS-pakket.

"We zijn erg blij met de voortvarende implementatie van ons nieuwe library management systeem op basis van OCLC’s WMS en WorldCat Discovery. Medewerkers van OCLC, TU Delft ICT en Library hebben heel hard gewerkt aan een ambitieus implementatietraject en dat volledig binnen alle gestelde doelen weten te realiseren," aldus Wilma van Wezenbeek, Directeur van de TU Delft Library. "Met veel energie, creativiteit en durf is een succesvolle soft launch begin juli en een hard launch medio augustus mogelijk gemaakt. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de bibliotheek van de toekomst, voor TU Delft maar ook voor het (inter)nationale bibliotheeknetwerk."

"Samen met de TU Delft hebben we een belangrijke stap gezet voor onze overeenkomst met het samenwerkingsverband UKB," aldus Eric van Lubeek, Vice-President en Managing Director van OCLC EMEA en APAC. "We zijn erg blij dat deze internationaal erkende technische universiteit nu live werkt op het WorldShare Platform. Hieruit blijkt de innovatieve geest van de TU Delft en bevestigen zij hun status als early adopters. Bibliotheken die met WorldShare Management Services werken, betreden de nieuwe wereld van bibliotheeksamenwerking in de cloud. Hieruit ontstaan netwerkeffecten waar alle deelnemende bibliotheken in toenemende mate van kunnen profiteren."

De officiële lancering wordt door veel andere universiteiten en bibliotheekinstellingen in Nederland en de rest van Europa op de voet gevolgd. Voor meer informatie, of om de mogelijkheden van een demo te bespreken, kunt u contact opnemen met:

Nander Lankhorst, Sales Manager
OCLC EMEA
nander.lankhorst@oclc.org

Mobiel: +31 (0)6 4231 4322

Will Roestenburg, Manager Library Resources
TU Delft
library@tudelft.nl

Tel: +31 (0)15 278 5678

Over TU Delft

TU Delft Library heeft de taak om technisch-wetenschappelijke kennis en informatie toegankelijk te maken en te conserveren. Zowel bij het collectioneren als bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, staan de wensen van de klanten centraal. Omdat de collectie groot en divers is, wordt continue gewerkt aan optimalisering van onze zoekingangen, zodat klanten makkelijker hun weg vinden.

TU Delft Library is meer dan alleen boeken en toegang tot digitale publicaties. Zij richt zich op de ondersteuning van zowel het onderzoeks- als het onderwijsproces. Zo werkt de Library onder meer aan het eenvoudig bruikbaar maken van waardevolle data, faciliteert zij het creëren en publiceren van wetenschappelijk output van de universiteit, en biedt ze een plek voor inspiratie en creatie. TU Delft Library vindt het belangrijk dat de in de TU Delft gegenereerde kennis wordt gedeeld, ook in dienst van de maatschappij. TU Delft Library zet zich dan ook actief in om informatie waar mogelijk wereldwijd vrij toegankelijk te maken.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van bibliotheken, dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma’s’ aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken onderwijs, onderzoek en innovatie nog beter stimuleren. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografischecatalogus.

Dankzij WorldShare, OCLC’s complete pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer, gebaseerd op een open platform in de cloud kunnen, kunnen bibliotheken veel efficiënter werken. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van de antwoorden die zij nodig hebben. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

De volgende product- of dienstnamen van OCLC zijn geregistreerde handelsmerken: OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Meer informatie

  • Hanita van der Meulen

    Hanita van der Meulen

    Marketing manager Benelux

    O: +31-(0)71-524 6500