Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Opkomst MOOC's markeert omslagpunt voor onderwijs en bibliotheken

Nieuw rapport van OCLC over de bijgestelde verwachtingen van consumenten met betrekking tot hoger onderwijs en bibliotheken

Leiden, 25 juni 2014 – Het onderwijs is momenteel onderhevig aan een permanente verandering en consumenten hebben andere verwachtingen onder invloed van veranderend consumentengedrag, de mogelijkheden van technologieën als MOOC's en mobiel in combinatie met de hoge kosten voor tertiair onderwijs.

Daarom publiceert de Research-afdeling van OCLC vandaag het rapport "At a Tipping Point: Education, Learning and Libraries", het meest recente onderzoeksrapport van OCLC voor leden. In dit rapport worden opkomende trends behandeld die van invloed zijn op bibliotheken en de branche als geheel.

"Bij ons marktonderzoek hebben wij de waarnemingen van informatiezoekers gedurende de afgelopen tien jaar onderzocht. In die periode is er veel veranderd: Google heeft ons zoekgedrag veranderd en Amazon ons koopgedrag. Er is een opkomende trend voor online cursussen en MOOC's (Massive Open Online Courses, wat neerkomt op open online cursussen voor het grote publiek) en dat beïnvloedt het landschap, evenals de verwachtingen van consumenten met betrekking tot onderwijs en leren," aldus Cathy de Rosa, OCLC Vice President for the Americas en Global Vice President of Marketing, die de voornaamste bijdrage levert aan OCLC onderzoeksrapporten voor leden.

In het rapport wordt verder gekeken naar de waarnemingen van online studenten en cursisten en dan met name hun zorgen over de kosten van hoger onderwijs, hun ervaringen met online leren en hun verwachtingen met betrekking tot geschiktere onderwijsmodellen die beter aansluiten bij het dagelijks leven.

"Traditionele leermodellen komen steeds meer onder druk te staan. Uit ons onderzoek blijkt dat we een omslagpunt naderen in de manier waarop consumenten denken over onderwijs en hoe ze dat in hun leven willen inpassen," vervolgt ze. "Studenten en cursisten willen meer gemak en meer opties in de manier waarop ze leren: liever gemak dan structuur, liever zelfbediening dan vooraf bepaalde lesstof. Studenten van alle leeftijden behalen successen met online leren. Bovendien, zoals de meeste diensten die online beschikbaar zijn, verwachten consumenten dat deze nieuwe diensten van steeds betere kwaliteit worden en in populariteit zullen toenemen.

Veranderingen in het onderwijs en online leermethoden hebben gevolgen voor bibliotheken, maar bieden ook kansen. De redenen waarom het onderwijs verandert zijn eveneens van invloed op de verwachtingen van bibliotheekgebruikers, op onze campussen en op onze gemeenschap als geheel."

In At a Tipping Point staan gegevens over het gedrag en de belevingen van consumenten met betrekking tot online leren en MOOC's, hun visie op campussen en het gebruik van bibliotheken, zowel thuis als online. Het rapport sluit af met een aantal overwegingen voor strategische planning en eventuele acties die bibliotheken kunnen nemen.

Het volledige rapport kunt u downloaden via de website van OCLC.

Over OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, de rijkste bibliografische catalogus, het WorldShare-pakket en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Het publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken.

©2014, OCLC Online Computer Library Center, Inc. De volgende product- of dienstnamen van OCLC zijn geregistreerde handelsmerken: OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare.
Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Meer informatie

  • Hanita van der Meulen

    Marketing Manager EMEA

    O: +31-(0)71-524 6500

Skip Prichard en Cathy De Rosa bespreken At a Tipping Point