Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Vier eeuwen Nederlands erfgoed toegevoegd aan WorldCat

Historische gedigitaliseerde collecties van Nederlandse boeken, tijdschriften, kranten en kamerstukken nu ook via WorldCat toegankelijk voor wetenschappers

Leiden, 9 oktober 2014 – De Koninklijke Bibliotheek is een overeenkomst aangegaan met OCLC om vier belangrijke collecties met gedigitaliseerd bronnenmateriaal uit Nederlandstalige landen aan WorldCat toe te voegen, zodat deze waardevolle stukken nu ook wereldwijd beschikbaar komen.

De uitgebreide collecties zijn van historische waarde, omdat ze betrekking hebben op grote hoeveelheden gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, kranten en kamerstukken uit bibliotheken in Nederland. De overeenkomst is de meest recente ontwikkeling in de productieve en langdurige samenwerking tussen OCLC en de KB.

Dankzij deze overeenkomst worden gebruikers die in WorldCat zoeken, nu doorgeleid naar de metadata van meer dan 2 miljoen pagina’s uit circa 11.000 boeken die in de Nederlandssprekende landen tussen 1781 en 1800 zijn gepubliceerd, evenals 80 tijdschriften uit de periode van 1840 tot 1940, kamerstukken uit de periode van 1814 tot 1995 en ruim 6 miljoen gedigitaliseerde pagina's uit kranten. De content is afkomstig uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten.

Via WorldCat worden gebruikers doorgeleid naar Delpher, de dienst van de KB die toegang geeft tot fulltext-content.

“We zijn deze overeenkomst aangegaan om deze informatie zo breed mogelijk beschikbaar te maken,” aldus Bas Savenije, Directeur van de Koninklijke Bibliotheek. “Wij vinden het zeer belangrijk dat deze uiterst waardevolle Nederlandse content online toegankelijk wordt. WorldCat is een belangrijk hulpmiddel om dat te bereiken.”

“De Koninklijke Bibliotheek heeft een enorme inspanning geleverd om deze belangrijke collecties met cultureel erfgoed te digitaliseren. Het is ons een groot genoegen dat dit bronnenmateriaal nog meer zichtbaarheid krijgt en dat we het verdere gebruik van Delpher kunnen helpen stimuleren,” aldus Eric van Lubeek, OCLC Vice President en Managing Director, OCLC EMEA.

Over de KB

De Koninklijke Bibliotheek is de nationale bibliotheek van Nederland, opgericht in 1798. De KB heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De KB biedt toegang tot het nationale gedachtegoed van gedrukte en digitale publicaties, met nadruk op de historie en cultuur van Nederland en de Nederlandse samenleving. De KB coördineert daarnaast belangrijke grootschalige digitaliseringsprojecten van tekststukken voor onderzoek en wetenschap op het gebied van geesteswetenschappen. Meer informatie vindt u op de website van de KB; gedigitaliseerde Nederlandse teksten vindt u via Delpher.

Over OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, de rijkste bibliografische catalogus, het WorldShare-pakket en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Het publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken.

©2014, OCLC Online Computer Library Center, Inc. De volgende product- of dienstnamen van OCLC zijn geregistreerde handelsmerken: OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare.
Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Contact

  • Hanita van der Meulen

    Hanita van der Meulen

    Marketing Manager EMEA

    O: +31-(0)71-524 6500