Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Berndt Dugall door OCLC Global Council gekozen voor de Board of Trustees

Den Haag, 29 april 2013 – De Global Council van OCLC heeft Berndt Dugall, direkteur-bibliothecaris bij Universität Frankfurt's Universitätsbibliothek Johann Senckenberg te Duitsland, gekozen als lid van de OCLC Board of Trustees.

De heer Dugall heeft sinds 2004 verschillende functies vervuld binnen de Global Council, waarvan meest recentelijk die van voorzitter (2011–2012) en vicevoorzitter (2010–2011). Als voormalig voorzitter van de Global Council zal hij deel blijven uitmaken van het Global Council Executive Committee tot en met juni 2013. Daarnaast was de heer Dugall voorzitter van de allereerste EMEA Regional Council.

Voorheen gaf hij college aan de economiefaculteit van de Johann Wolfgang Goethe-Universität te Frankfurt en momenteel is hij voorzitter van de Duitse documentleveringsdienst Subito en van de Standaardiseringscommissie van de Deutsche Nationalbibliothek. Voorafgaand aan deze functies werkte hij onder andere als Chief Librarian aan de Justus-Liebig-Universität te Gießen, als Deputy Librarian aan de Philipps Universität te Marburg en als Subject Specialist aan de Johann Wolfgang Goethe-Universität.

Vanaf november zal de heer Dugall aantreden bij de Board of Trustees. Hij volgt daarmee Kathleen Imhoff, Library Consultant, op. Voor haar zit haar termijn er dan op. Van de 16 leden van de Board of Trustees zijn er momenteel 10 leden die bibliothecaris zijn. Van die tien zijn er zes gekozen door de Global Council.

Contactgegevens

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136

Over OCLC Global Council

De Global Council bestaat uit afgevaardigden van de Regional Councils en fungeert als het belangrijkste discussieforum en als communicatieplatform voor de lidbibliotheken, de Regional Councils en OCLC. De Global Council helpt de toekomstige richting van OCLC en bibliotheken bepalen door zes leden te kiezen voor de OCLC Board of Trustees en dient goedkeuring te geven op amendementen in de OCLC organisatiestatuten en het reglement van OCLC. De Global Council bespreekt tevens kwesties van wederzijds belang en doet aanbevelingen aan het management van OCLC en de leden van de OCLC Board of Trustees. Afgevaardigde leden dienen te zorgen dat er regelmatig open communicatie is tussen de leden en OCLC.

Over de OCLC Regional Councils

Elke Regional Council kiest een voorzitter en bestuursleden die, in samenwerking met OCLC, jaarlijks ten minste één persoonlijke bijeenkomst van de Regional Council plannen om op de hoogte te blijven van kwesties die van wezenlijk en direct belang zijn voor het OCLC samenwerkingsverband. Regional Councils kunnen desgewenst extra virtuele of subregionale bijeenkomsten plannen. OCLC ondersteunt deze bijeenkomsten, zodat alle leden van de regio kunnen deelnemen aan discussies, ideeën kunnen voorleggen en kunnen stemmen over resoluties met betrekking tot het samenwerkingsverband. De Regional Councils kiezen eveneens afgevaardigden uit hun respectievelijke regio's, die een bijdrage dienen te leveren aan het Regional Council Executive Committee en/of de jaarvergaderingen van de Global Council, commissies en andere forums waar leden input kunnen geven.

Over OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, de rijkste bibliografische catalogus, het WorldShare-platform en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Het publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken. Voor meer informatie, ga naar de website van OCLC.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en OCLC WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.