Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Shared Print Management Program gaat bibliotheken helpen samen collecties te beheren via WorldCat

Dublin, Ohio (VS), 22 januari 2013—Het nieuwe Shared Print Management Program van OCLC is ontworpen om bibliotheken te helpen bij het registreren van gezamenlijk gedeelde printcollecties in WorldCat, zodat ze nauwer kunnen samenwerken om deze collecties efficiënter te beheren en delen.

In reactie op de ruime beschikbaarheid van digitale bronnen en de toenemende behoefte aan ruimte bij campusbibliotheken, werken er regionaal diverse bibliotheken steeds hard om hun gedrukte collecties te consolideren en te conserveren.

“Bibliotheken die lid zijn van OCLC hebben interesse uitgesproken hun fysieke voetafdruk terug te dringen door betere samenwerking,” aldus Chip Nilges, Vice President Business Development bij OCLC. "Wij zijn van mening dat samenwerking zich uitstrekt tot een netwerk van partners, variërend van nationale organisaties, zoals het Center for Research Libraries (CRL) en HathiTrust, tot regionale consortia en ondernemingen die ondersteunende diensten aanbieden, zoals Sustainable Collection Services (SCS). Ons aanpak voor gezamenlijk gedeelde printcollecties is coöperatief van aard, en vormt een aanvulling op en is onderdeel van allerlei soorten serviceproviders."

Het Shared Print Management Program van OCLC is ontstaan vanuit het OCLC Print Archives Disclosure Pilot Project, dat in maart 2012 werd afgesloten. Deelnemers aan dat project, waaronder diverse grote Amerikaanse onderzoeksbibliotheken, hebben Print Archives Metadata Guidelines ontwikkeld om bibliotheken te voorzien van een standaardbenadering voor het registreren en delen van afspraken voor het behoud van printcollecties. Tijdens het proefproject hebben deelnemers de toepassing van deze richtlijnen getest door afspraken over het archiveren van printcollecties te registreren in WorldCat en de impact ervan op lokale werkprocessen voor het catalogiseren en het delen van informatiebronnen te documenteren. Momenteel zijn er enkele duizenden toezeggingen voor het archiveren van printcollecties geregistreerd in WorldCat.

OCLC Research heeft de evolutie van bibliotheekactiviteiten onderzocht in het licht van de huidige verschuiving van printcollecties die lokaal in bezit zijn naar gezamenlijk beheerde gedrukte en digitale collecties.

“De opkomende belangstelling voor gedeeld beheer van printcollecties onder leden van het OCLC-samenwerkingsverband is een afspiegeling van een groeiend bewustzijn gepubliceerde records langdurig bewaren ook gemeenschappelijk kan worden georganiseerd. Hierbij kunnen individuele bibliotheken lokale bronnen herschikken in lijn met veranderende institutionele prioriteiten,” aldus Constance Malpas, Program Officer bij OCLC Research, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar samenwerking op het gebied van gedeelde printcollecties.

Lizanne Payne, expert op het gebied van gezamenlijk gedeelde printcollecties, werkt als Project Manager voor de Western Regional Storage Trust (WEST) en als Planning Consultant voor het Research Collections and Preservation Consortium (ReCAP). Zij heeft OCLC geholpen meer inzicht te krijgen in de behoeften van bibliotheken en consortia die overeenkomsten voor gezamenlijk gedeelde printcollecties opstellen.

“Gezamenlijk gedeelde collecties zijn een feit en zullen de manier veranderen waarop bibliotheken holdings beschrijven en toegankelijk maken,” aldus Lizanne Payne. “Ik ben ervan overtuigd dat bibliotheken de actieve betrokkenheid van OCLC bij dit steeds belangrijker wordende model voor bibliotheekcollecties, zullen toejuichen.”

“OCLC wil bibliotheken en consortia graag helpen bij het vastleggen van de benodigde processen voor het melden van gedeelde printholdings bij WorldCat,” aldus Bill Carney, Content Manager bij OCLC, die in zijn rol van Shared Print Community Liaison bibliotheken bijstaat bij het opstellen van programma's voor gezamenlijk gedeelde printcollecties. “Samen met de bibliotheken kunnen we onderzoeken welke extra vereisten en diensten er gewenst zijn om het gemeenschappelijke beheer van printcollecties te ondersteunen.”

Bibliotheken en groepen die belangstelling hebben voor het registeren van hun gezamenlijk gedeelde printcollecties in WorldCat, kunnen contact opnemen met Bill Carney, Shared Print Community Liaison bij OCLC, via sharedprint@oclc.org.

Ga naar de website van OCLC voor meer informatie over het Shared Print Management Program.

Over OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen werken met OCLC voor het vinden, aanschaffen, catalogiseren, uitlenen, behouden en beheren van bibliotheekmateriaal. Onderzoekers, studenten, universiteitsmedewerkers, wetenschappers, bibliothecarissen en andere informatiezoekers gebruiken de diensten van OCLC om altijd en overal bibliografische gegevens, uittreksels en volledige artikelen te verkrijgen. Samen met haar lidbibliotheken creëert en beheert OCLC WorldCat, de grootste online database ter wereld voor de ontsluiting van bibliotheekinformatie. WorldCat is online toegankelijk via www.worldcat.org. Ga voor meer informatie naar www.oclc.org.

OCLC, WorldCat en WorldCat.org zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC Online Computer Library Center, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Contactpersoon

  • Bob Murphy

    Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136