Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC breidt de campagne Geek the Library uit met meer bibliotheken dankzij extra steun van de Bill & Melinda Gates Foundation

 

DUBLIN, Ohio (VS), 4 oktober 2012 – Geek de Library, de publieke voorlichtingscampagne van OCLC om de waarde van de Amerikaanse openbare bibliotheken beter voor het voetlicht te krijgen, heeft $ 1.924.883 ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om het programma uit te breiden naar 1000 extra bibliotheken in juni 2015. Dankzij dit geldbedrag kan een grotere nadruk worden gelegd op de personeelsplanning en de uitvoering van het programma, en kunnen medewerkers voortborduren op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectieve pleitbezorgers te worden voor bibliotheken in hun gemeenschap.

"Naast de bewustwording die we creëren in de gemeenschap, hebben de lessen die we hebben geleerd het personeel geholpen het belang in te zien van het brengen van een consistente boodschap", vertelt Anna Cangialosi, Marketing Coordinator voor de Chelsea District Library in Chelsea, Michigan (VS). "Met de Geek the Library-campagne hebben we de gemeenschap van Chelsea zover weten te krijgen hun verhalen te vertellen, inclusief het verhaal van wat de bibliotheek voor hen betekent, waar de bibliotheek ook na afsluiting van onze campagne veel aan heeft."

Een recente enquête onder openbare bibliotheken die de Geek the Library-campagne hebben ingezet in hun lokale gemeenschap, heeft laten zien dat er een positief verband bestaat tussen de campagne en een betere perceptie van de bibliotheek onder het publiek. Ook blijkt uit deze studie een verbetering van de promotie- en marketinggerelateerde vaardigheden onder het bibliotheekpersoneel. Deze laatste fase van het programma zal voortbouwen op deze bevindingen door een betere ondersteuning voor deelnemende bibliotheken te introduceren, plus een focus op het verbeteren van het zelfvertrouwen en de vaardigheden onder bibliotheekmedewerkers op het gebied van promotie, marketing en communicatie.

"Dankzij de extra gelden kan OCLC het programma verder uitbouwen door de belangrijke lessen die we hebben geleerd in de eerste jaren van de campagne te vertalen naar nog meer steun voor bibliotheken en meer aandacht voor gebieden waaraan nog behoefte is bij bibliotheken tijdens de campagne en daarna", aldus Chrystie Hill, Director of Community Relations bij OCLC.

Openbare bibliotheken die de campagne Geek the Library hebben gevoerd, blijven gratis ondersteuning in het veld ontvangen, plus tal van gedrukte materialen en toegang tot uitgebreide online bronnen, met inbegrip van sjablonen waarmee campagne-inhoud gemakkelijk kan worden gelokaliseerd. Posters met mensen uit de buurt zijn het gezicht geworden van bijna elke campagne. Deze posters zijn een doeltreffende manier om de gemeenschap bij de bibliotheek te betrekken en de mensen bewust te maken van de waarde van de bibliotheek en de noodzaak van financiële ondersteuning.

"Openbare bibliotheken hebben de lokale gemeenschap veel te bieden. Dat mogen we best uitdragen; we moeten wel", vertelt Mary Lou Carolan, directeur van de Wallkill Public Library in Wallkill, New York (VS), die momenteel de lokale Geek the Library-campagne voor haar bibliotheek aan het afronden is.

Geek the Library krijgt als campagne nationale bekendheid via geekthelibrary.org en op sociale media zoals Facebook, Twitter en Flickr. Geek the Library is ontwikkeld aan de hand van de resultaten van onderzoek van OCLC dat is gepubliceerd in From Awareness to Funding: A study of library support in America. Het onderzoek en de pilotcampagne zijn mede gefinancierd door een schenking van de Bill & Melinda Gates Foundation. Tot en met juni 2014 konden zich nog nieuwe deelnemers aanmelden. Geïnteresseerde bibliotheken kunnen meer informatie over een lokale implementatie van deze campagne vinden op get.geekthelibrary.org.

Over OCLC

OCLC werd in 1967 opgericht en is een organisatie zonder winstoogmerk die leden geautomatiseerde bibliotheekdiensten aanbiedt en onderzoek verricht met als doel het bevorderen van de toegang voor het grote publiek tot de informatie die in de wereld beschikbaar is, en het terugdringen van de kosten voor bibliotheken. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen werken met OCLC voor het lokaliseren, acquireren, catalogiseren, uitlenen, bewaren en beheren van bibliotheekmateriaal. Onderzoekers, studenten, universiteitsmedewerkers, wetenschappers, bibliothecarissen en andere informatiezoekers werken met de diensten van OCLC voor het verkrijgen van bibliografische gegevens, uittreksels en volledige teksten, waar en wanneer ze maar willen. Samen met de lidbibliotheken creëert en beheert OCLC WorldCat, de grootste online database ter wereld voor de ontsluiting van bibliotheekinformatie. WorldCat vindt u op het internet op www.worldcat.org. Ga voor meer informatie naar www.oclc.org.

OCLC, WorldCat en WorldCat.org zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC Online Computer Library Center, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Contactpersoon

  • Bob Murphy

    Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136