Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Europeana en OCLC komen aanpak overeen voor lidbibliotheken om metadata aan het Europeana.eu portal toe te voegen

Leiden, 7 september 2012  – OCLC en Europeana, de provider van de digitale bibliotheek van Europa, hebben samen aan een aanpak gewerkt die OCLC lidinstellingen in staat stelt metadata, die zijn ontleend aan OCLC’s WorldCat database, bij te dragen aan de Europeana.eu portal, op een manier die strookt met OCLC’s “WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative”.

Deze overeenkomst maakt korte metten met de zorgen dat OCLC’s beleid rond metadata in zijn WorldCat database een obstakel zijn voor het voldoen aan de voorwaarden van de Europeana Data Exchange Agreement (DEA), die alle metadata in het publieke domein plaatst, door gebruik te maken van de Creative Commons Zero Public Domain Dedication licentie. Hoewel OCLC geen aanspraak maakt op intellectuele eigendomsrechten op individuele metadatarecords in WorldCat, doet het wel zijn auteursrecht gelden op de WorldCat database in zijn geheel – wat tot onzekerheid leidde over de bijdragen aan Europeana.eu door de leden van het coöperatief. Desondanks wil OCLC deelname door zijn lidbibliotheken in Europeana ondersteunen, gezien het belang van Europeana.

In antwoord op deze ongerustheid heeft OCLC verzocht en heeft Europeana toegezegd, alle volgende gebruikers van de metadata te vragen OCLC en de bijdragende instelling te vermelden als de bron en dat ze hen bewust maken van de gemeenschappelijke normen van het OCLC coöperatief rond data. Deze toeschrijving en bewustmaking zijn in overeenstemming met de verwachtingen die OCLC lidinstellingen van elkaar hebben met betrekking tot datagebruik. Ze zijn ook in overeenstemming met Europeana’s Usage Guidelines for Metadata, in het bijzonder het principe van “ere wie ere toekomt”.

“Veel bibliotheken en culturele erfgoedinstellingen hebben profijt gehad van het zichtbaar maken van hun collecties via OCLC diensten en specifiek via WorldCat. Het doet ons genoegen dat we met deze afspraak bibliotheken kunnen aanmoedigen om deel te nemen aan Europeana.eu in het vertrouwen dat de waarden van het coöperatief worden erkend,” zegt Eric van Lubeek, managing director van OCLC in Europa, Midden-Oosten en Afrika.

“Het is van groot belang dat we tot deze afspraak zijn gekomen omdat het de bibliotheekbijdrage mogelijk maakt en zekerstelt dat de belangrijke erfgoedobjecten die zijn gedigitaliseerd en die The Europea Library aggregeert voor Europeana, kunnen worden gevonden en geraadpleegd,” zegt Jill Cousins, executive director van de Stichting Europeana. “We hebben altijd gemeend dat het belangrijk was de toeschrijving aan culturele erfgoedinstellingen te bevorderen en met plezier breiden we deze aanmoediging uit naar de metadata die zijn ontleend aan WorldCat.”

OCLC zal zijn coöperatieve standaarden blijven publiceren en advies en support blijven leveren aan de leden van het coöperatief die metadata bijdragen, terwijl Europeana hergebruikers van de metadata actief zal aansporen zich te houden aan de eerder genoemde gebruiksrichtlijnen voor metadata.

“Deze afspraak komt op tijd,” zegt Elisabeth Niggemann, algemeen directeur van de Deutsche Nationalbibliothek, voormalig voorzitter van de Stichting Europeana en op dit moment lid van de OCLC Board of Trustees. “Ze geeft een duidelijke aanmoediging aan Europese bibliotheken om deel te nemen en bewijst dat OCLC een ondersteunende partner is in de wereldwijde bibliotheekgemeenschap.”

Europeana
Europeana is Europa’s digitale bibliotheek, archief en museum. Het geeft op dit moment mensen toegang tot meer dan twintig miljoen boeken, schilderijen, films, opnames, foto’s en archiefrecords van 2.200 partnerorganisaties, via een interface in 29 talen.
Meer over de technische projecten, partners en achtergrond van Europeana: pro.europeana.eu
Om de culturele collecties van Europa te verkennen: www.europeana.eu/portal/.

Bibliotheken en Europeana
Metadata van nationale en wetenschappelijke bibliotheken worden geaggregeerd voor Europeana door The European Library en op dit moment zijn metadata voor 3,5 miljoen gedigitaliseerde teksten bijgedragen. De Europeana Data Exchange Agreement is uit naam van alle nationale bibliotheken ondertekend door de Conference of European National Librarians (CENL), de leverancier van The European Library. Op diens laatste bestuursvergadering autoriseerde CENL The European Library om haar eigen set van linked open data te creëren en daarom vertegenwoordigen de onderhandelingen met OCLC een positieve stap voorwaarts om dit proces te faciliteren.

Over OCLC

OCLC is opgericht in 1967, als organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken, met het doel voor iedereen de toegang tot informatie over de hele wereld te vergroten en de kosten hiervan terug te dringen. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen gebruiken OCLC diensten voor het vinden, verwerven, catalogiseren, uitlenen en conserveren van hun materialen. Onderzoekers, studenten, docenten, wetenschappers, bibliotheekmedewerkers en andere informatiezoekers maken gebruik van de OCLC diensten om bibliografische informatie, samenvattingen en fulltext-informatie op te vragen, waar en wanneer ze die maar nodig hebben. OCLC en de deelnemende bibliotheken werken samen aan het vormen en onderhoud van WorldCat, de grootste online database voor het ontdekken van bibliotheekbronnen (ook doorzoekbaar via www.worldcat.org). In Nederland verzorgt OCLC de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur, met onder meer het GGC, de NCC, IBL-diensten en PiCarta.

OCLC, WorldCat.org, WorldCat, GGC, NCC en PiCarta zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC Online Computer Library Center, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136