Nederlands

Let op: dit is een gedateerde tekst. Er kunnen dingen in staan die niet meer actueel zijn en links werken mogelijk niet meer.

Openbare bibliotheken nemen initiatief om openbare toegang tot digitale content te faciliteren

DUBLIN, Ohio (VS), 10 juli 2012 – Het Institute of Museum and Library Services (IMLS) heeft een geldbedrag van $ 99.957 aan OCLC toegekend voor een nieuw initiatief: “The Big Shift: Advancing Public Library Participation in Our Digital Future” (De grote verschuiving: de bevordering van de rol van de openbare bibliotheek in onze digitale toekomst). Het doel van de subsidie is om een vollediger inzicht te krijgen in de uitdagingen die Amerikaanse openbare bibliotheken het hoofd moeten bieden bij het beschikbaar stellen van de inhoud van e-books aan leners, nu zij ervoor zorgen dat alle Amerikanen toegang blijven houden tot commercieel geproduceerde content via hun lokale openbare bibliotheken, ook bij veranderende omstandigheden.

OCLC gaat een samenwerkingsverband aan met de American Library Association (ALA) en de Public Library Association (PLA) om het e-booklandschap te verkennen en samen aanbevelingen op te stellen voor het beheer van de e-bookomgeving, zodat de publieke toegang tot deze nieuwe bronnen voldoende kan worden gegarandeerd.

Onderzoek toont aan dat bibliotheken zich qua investeringen in e-content op een omslagpunt bevinden, nu het percentage van de uitgaven aan e-books en e-journalcollecties gestaag die van gedrukte boeken en tijdschriften jaarlijks beginnen te overtreffen, en waarschijnlijk exponentieel zal gaan groeien naarmate steeds meer mensen e-books gaan lezen.

 • Het aantal openbare bibliotheken dat e-books aanbiedt, is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld: van 38 procent naar 76 procent, volgens een nieuw rapport van de ALA. Negenendertig procent van de bibliotheken biedt de klanten ook e-readers aan om uit te proberen.
 • E-books voeren de lijst aan van zaken die openbare bibliotheken bezighouden, en vormen volgens een enquête onder OCLC-leden het populairste nieuwe initiatief van dit jaar.
 • In 2011 vertoonden de e-bookcollecties van openbare bibliotheken een verbluffende stijging van 183 procent, volgens het rapport EBook Penetration & Use in Public Libraries van Library Journal.
 • Tussen 1999 en 2009 is het percentage van de totale uitgaven aan collecties dat aan e-resources wordt besteed meer dan verdubbeld: van 5,4 procent naar 12 procent, volgens het IMLS.


"Het moment is aangebroken om te gaan samenwerken, zodat de opkomst van e-books niet een wereld oplevert waarin content minder toegankelijk is dan in het tijdperk van het gedrukte boek", aldus Susan Hildreth, directeur van het IMLS. "Als samenleving zijn we gebaat bij een vrije beschikbaarheid van informatie en ideeën om onze economie en democratie te versterken. Ik vertrouw erop dat we nieuwe strategieën zullen ontwikkelen om al die spannende, nieuwe digitale innovaties een plaats te geven en onze onmisbare bibliotheekdiensten te kunnen blijven aanbieden."

"Wat onze leden ons meegeven, is dat de grootste zorg van openbare bibliotheken vandaag de dag de vraag betreft hoe ze de gemeenschap in contact kunnen houden met informatie en communicatietechnologieën, en met content die steeds meer digitaal wordt aangeboden", vertelt Cathy De Rosa, Global Vice President Marketing bij OCLC. "Het feit dat het IMLS, in hun streven naar gelijke toegang voor iedereen, blijft investeren in onderzoek en ondersteuning voor openbare bibliotheken, is iets wat we enorm waarderen."

Deze toekenning is gebaseerd op een door het IMLS ondersteunde discussie over de openbare bibliotheek die werd geleid door Martin Gómez in de Los Angeles Public Library in november 2011. De activiteiten waarvoor het bedrag beschikbaar is gesteld, zijn onder meer:

 • Onderzoek doen naar de aard en omvang van de uitdagingen die openbare bibliotheken het hoofd moeten bieden en het aandragen van mogelijke oplossingen
 • Bijeenbrengen van topmensen van openbare bibliotheken en anderen om specifieke strategieën te ontwikkelen die de openbare toegang tot digitale content moeten garanderen
 • Informatie naar buiten brengen over strategieën die alle openbare bibliotheken kunnen inzetten om hun eigen werk bij de lokale gemeenschap voor het voetlicht te brengen.

Gómez (University of Southern California), Patrick Losinski (Columbus Metropolitan Library), Brian Bannon (Chicago Public Library) en Vailey Oehlke (Multnomah County Library) lichten de programma-activiteiten toe, in nauwe samenwerking met de Digital Content & Libraries Working Group van de ALA, en onder medevoorzitterschap van Sari Feldman (Cuyahoga County Public Library) en Robert Wolven (Columbia University).

"ALA kan niet wachten om de kennis te gaan delen die we het afgelopen jaar hebben vergaard met deze nieuwe e-bookactiviteiten", aldus Maureen Sullivan, President bij de ALA. "Bovendien verwachten we dat dit waardevol onderzoek zal opleveren ter ondersteuning van het pleidooi van de ALA om bibliotheken in staat te stellen e-books tegen redelijke voorwaarden te verkrijgen."

Door de PLA bij deze activiteiten te betrekken, kunnen we de inbreng vragen van duizenden medewerkers van openbare bibliotheken in heel Amerika. "Onze medewerkers bevinden zich in de voorhoede van de e-bookrevolutie en we moeten hun zoveel mogelijk middelen in handen geven om dit terrein verder te verkennen", verduidelijkt Vailey Oehlke, Board Member van de PLA. "We kijken uit naar de nieuwe inzichten die dit project zal opleveren en die de PLA weer kan inzetten bij het vooruithelpen van de bibliotheek."

Over het IMLS

Het Institute of Museum and Library Services is de primaire bron voor federale steun voor de 123.000 bibliotheken en 17.500 musea in de Verenigde Staten. Met het instellen van subsidies, het ontwikkelen van beleid en het doen van onderzoek streven we ernaar gemeenschappen en privépersonen te laten floreren door de toegang voor het grote publiek tot kennis, cultureel erfgoed en permanente educatie mogelijk te maken. Meer informatie vindt u op www.imls.gov.


Over de ALA en PLA

De American Library Association is de oudste en grootste bibliotheekorganisatie ter wereld, met circa 60.000 leden uit universiteits-, openbare, school-, overheids- en bijzondere bibliotheken. De American Library Association heeft als missie het aanvoeren van de ontwikkeling, bevordering en verbetering van bibliotheek- en informatieservices en het bibliotheekwezen ter versterking van het leren en het verzekeren van toegang tot informatie voor iedereen. Ga voor meer informatie naar www.ala.org.

De Public Library Association, met meer dan 11.000 leden, is een van de snelst groeiende afdelingen van de ALA. De in 1944 opgerichte PLA is een ledenorganisatie die de leden en andere geïnteresseerden ter ondersteuning van het werk van de openbare bibliotheek een divers programma aanbiedt op het gebied van communicatie, publicatie, belangenbehartiging, permanente educatie en programmering. Ga voor meer informatie naar www.pla.org.


Over OCLC

OCLC werd in 1967 opgericht en is een organisatie zonder winstoogmerk die leden geautomatiseerde bibliotheekdiensten aanbiedt en onderzoek verricht met als doel het bevorderen van de toegang voor het grote publiek tot de informatie die in de wereld beschikbaar is, en het terugdringen van de kosten voor bibliotheken. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen werken met OCLC voor het lokaliseren, acquireren, catalogiseren, uitlenen, bewaren en beheren van bibliotheekmateriaal. Onderzoekers, studenten, universiteitsmedewerkers, wetenschappers, bibliothecarissen en andere informatiezoekers werken met de diensten van OCLC voor het verkrijgen van bibliografische gegevens, uittreksels en volledige teksten, waar en wanneer ze maar willen. Samen met de lidbibliotheken creëert en beheert OCLC WorldCat, de grootste online database ter wereld voor de ontsluiting van bibliotheekinformatie. WorldCat vindt u op het internet op www.worldcat.org. Ga voor meer informatie naar www.oclc.org.

OCLC, WorldCat en WorldCat.org zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC Online Computer Library Center, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Contactpersoon

 • Bob Murphy

  Bob Murphy

  Manager, Media Relations

  O: 614-761-5136