Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Jacques Spaapen koninklijk onderscheiden

Leiden, 27 april 2012—Van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, ontving Jacques Spaapen vandaag een koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacques Spaapen werd onderscheiden wegens zijn bijzondere verdiensten bij de ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UB VU) en voor zijn bijdrage aan ontwikkelingen op bibliotheekgebied op landelijk niveau. Hij was onder meer betrokken bij GO opleidingen, FOBID Commissie Ontsluiting, UKB-cat, Redactie Richtlijnen (GGC) en de Werkgroep Kwaliteit Database onder de Stuurgroep Consortium GII.

Van 1976 tot maart 2011 was Jacques Spaapen in dienst van de UB VU waar hij met name op het gebied van de automatisering van de catalogus en catalogiseren standaarden heeft ontwikkeld die wij nog steeds gebruiken. Sedert zijn pensionering is hij werkzaam voor OCLC in Leiden.

Tijdens zijn VU-jaren was Jacques Spaapen altijd intensief betrokken bij de Ondernemingsraad, het Lokaal Overleg en vakbondsaangelegenheden. Met name op het werkterrein van de wet- en regelgeving was en is hij nog steeds actief.

OCLC, WorldCat.org, WorldCat, GGC, NCC en PiCarta zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136