Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

VIAF voortaan OCLC dienst

Leiden, 4 april 2012—VIAF (Virtual International Authority File), een project dat op virtuele wijze meerdere auteursnamenthesauri combineert in één enkele thesaurusdienst, is voortaan een OCLC dienst. OCLC zal verder gaan met het openlijk toegankelijk maken van VIAF en zal ook zorgen dat VIAF wordt ingebed in diverse andere OCLC diensten.

Deze overgang, van een interim regeling met gedeeld bestuur naar de vorm waarin OCLC de primaire verantwoordelijkheid heeft voor onderhoud van VIAF en het aanbiedt als OCLC dienst, vindt plaats in overeenstemming met de instellingen die deelnemen in VIAF. Voor deze verandering is gekozen om zeker te stellen dat VIAF in de juiste positie is om efficiënt op te schalen als een coöperatieve activiteit voor de lange termijn. De overgang stelt tevens zeker dat http://viaf.org de juiste infrastructuur zal blijven behouden om te beantwoorden aan de toenemende hoeveelheid bezoek doordat VIAF populairder wordt als bron voor thesauruswerkzaamheden in de bibliotheek en voor linked data activiteiten.

De instellingen die bijdragen aan VIAF zullen het beleid van VIAF blijven helpen vormgeven door middel van deelneming in een nieuw gevormde VIAF Raad die zal adviseren over gedragslijnen, praktijktoepassingen en het beheren van VIAF. Op dit moment hebben 22 instanties uit 19 landen data bijgedragen aan VIAF, op niet-uitsluitende basis.

In overeenstemming met de wijziging in de bestuursstructuur is OCLC begonnen met de overdracht van de operationele verantwoordelijkheid voor VIAF van OCLC Research naar OCLC’s dienstverlenende afdelingen. VIAF blijft beschikbaar via http://viaf.org.

“De Library of Congress is verheugd om deel uit te maken van deze internationale dienst,” zegt Beacher Wiggins, directeur acquisitie & bibliografische ontsluiting van de Library of Congress. “VIAF heeft zichzelf al bewezen als een betrouwbare bron van thesaurusdata voor de bibliotheekgemeenschap. We verwachten dat het in de komende jaren ook voor andere omgevingen belangrijker zal worden.”

“VIAF wordt veel gebruikt door Duitse bibliotheken en zijn thesaurusrecords worden vaak geïntegreerd in het catalogiseerproces,” aldus Elisabeth Niggemann, algemeen directeur van de Deutsche Nationalbibliothek. “De bibliotheek dankt OCLC ervoor dat het VIAF verder zal beheren op basis van een nieuwe overeenkomst en wij zien uit naar een nog nauwere samenwerking met OCLC en de andere VIAF contribuanten.”

“Nationale standaardnamenlijsten voor personen en wettelijke entiteiten met elkaar vergelijken maakt hun consolidatie op internationaal niveau mogelijk,” merkt Bruno Racine op, president van de Bibliothèque nationale de France. “Dankzij VIAF is het online publiek maken van zeer betrouwbare gegevens mogelijk, wat de waarde aantoont van het thesauruswerk dat de nationale bibliotheken en bibliografische instellingen gedurende zoveel jaren hebben gedaan. De nieuwe overeenkomst bevestigt het vrije hergebruik van VIAF gegevens, inclusief commercieel hergebruiken van de gegevens volgens de ODC-By licentie. We verwachten dat deze bredere openstelling van de toegang tot VIAF meertaligheid zal aanmoedigen en de vorming zal stimuleren van nieuwe diensten buiten de bibliotheekwereld, inclusief die voor data mining, beheer van intellectuele eigendomsrechten, etc.”

“Het VIAF project is een uitstekend voorbeeld van hoe het OCLC coöperatief grote onderzoeksinstellingen wereldwijd op nieuwe en prikkelende manieren in verbinding kan brengen,” zegt Jay Jordan, CEO en president van OCLC. “Deze gezamenlijke inspanning zal nog gedurende vele jaren voordeel blijven brengen aan bibliotheken en andere instellingen.”

Een korte geschiedenis van de organisatie van VIAF:

 • In april 1998 starten de Library of Congress in de VS (LC), de Deutsche Nationalbibliothek (DNB) en OCLC een proof-of-concept project om het linken van elkaars thesaurusrecords voor personennamen uit te testen.
 • Het VIAF consortium wordt gevormd in een schriftelijke overeenkomst tussen LC, DNB en OCLC die wordt ondertekend op 6 augustus 2003 tijdens de IFLA conferentie in Berlijn.
 • De Bibliothèque nationale de France (BnF) voegt zich bij het consortium door middel van een overeenkomst die op 5 oktober 2007 in werking treedt.
 • Deze vier organisaties – LC, DNB, BnF en OCLC – worden hoofdrolspelers in het consortium, met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor VIAF, waarbij OCLC VIAF host en de software levert, en waarbij de deelnemende instellingen de thesaurus- en bibliografische gegevens leveren. Later voegen zich meer organisaties bij het consortium en leveren ook zij bronbestanden en expertise en brengen daarmee de status van VIAF op een nog hoger plan.
 • Als de haalbaarheid van VIAF aangetoond is, beginnen in 2010 serieuze discussies onder de hoofdrolspelers over een passende organisatorische opzet van VIAF voor de lange termijn. Na overweging van diverse opties komen alle betrokken partijen overeen om VIAF om te zetten in een OCLC dienst. Gedurende 2011 worden de details van deze overgang besproken en akkoord bevonden.

Meer informatie over VIAF is te vinden op www.oclc.org/viaf.

Over OCLC

OCLC is opgericht in 1967, als organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken, met het doel voor iedereen de toegang tot informatie over de hele wereld te vergroten en de kosten hiervan terug te dringen. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen gebruiken OCLC diensten voor het vinden, verwerven, catalogiseren, uitlenen en conserveren van hun materialen. Onderzoekers, studenten, docenten, wetenschappers, bibliotheekmedewerkers en andere informatiezoekers maken gebruik van de OCLC diensten om bibliografische informatie, samenvattingen en fulltext-informatie op te vragen, waar en wanneer ze die maar nodig hebben. OCLC en de deelnemende bibliotheken werken samen aan het vormen en onderhoud van WorldCat, de grootste online database voor het ontdekken van bibliotheekbronnen (ook doorzoekbaar via www.worldcat.org). In Nederland verzorgt OCLC de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur, met onder meer het GGC, de NCC, IBL-diensten en PiCarta.

OCLC, WorldCat.org, WorldCat, GGC, NCC en PiCarta zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

 • Bob Murphy

  Bob Murphy

  Manager, Media Relations

  O: 614-761-5136