Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

American Archivists akkoord met OCLC Research procedures voor online plaatsen ongepubliceerde digitale collecties

DUBLIN, Ohio, VS, 3 oktober 2011—De “Well-intentioned practice (WIP) voor het online plaatsen van digitale collecties met ongepubliceerd materiaal”, zoals voorgesteld door OCLC Research, is als norm geaccepteerd door de Society of American Archivists (SAA) Council.

Deze procedure biedt een kader voor een actieve aanpak van de digitalisatie van ongepubliceerd archiefmateriaal, zoals foto's, brieven of werkverslagen van een organisatie, waarvan de rechthebbenden vaak moeilijk op te sporen zijn. Er wordt een praktische aanpak geboden voor het identificeren en oplossen van de rechtenkwesties, die aansluit op professionele en ethische normen en de nadruk legt op een collectieve aanpak voor het beheer van de auteursrechtverplichtingen bij grootschalige digitalisatieprojecten.

Deze aanpak is het gevolg van een seminar in 2010, waarin OCLC Research een groep experts op het gebied van archieven, speciale collecties en toepasselijke wetgeving bij elkaar bracht om een gestroomlijnde procedure te ontwikkelen voor auteursrechtbeheer in het digitale tijdperk, die acceptabel is voor de gemeenschap, kosten bespaart en het vertrouwen vergroot dat bibliotheken en archieven ongepubliceerde materialen online kunnen zetten.

De groep erkent dat er risico's zijn verbonden aan het digitaliseren van materiaal waarop mogelijk auteursrecht rust, maar stelt dat deze risico's moeten worden afgewogen tegen de schade voor de wetenschap en de samenleving indien de collecties niet volledig toegankelijk worden gemaakt. Op basis van dit principe hebben ze een praktische aanpak gedefinieerd voor de selectie van collecties, het nemen van beslissingen, vragen om toestemming, vastleggen van resultaten, bepalen van regels en werken met toekomstige donoren, zoals omschreven in het document “Well-intentioned practice”. Sindsdien is er een praktisch gerichte groep ontstaan rond de WIP, die zal zorgen voor meer en betere toegang tot collecties met ongepubliceerd materiaal met als doel het bevorderen van onderzoek en studie.

SAA’s Intellectual Property Working Group (IPWG), die intellectuele eigendomskwesties traceert die van belang zijn voor archivarissen en die indien nodig conceptantwoorden of stellingnamen opstelt, heeft een inleiding opgesteld bij de SAA-bevestiging van deze procedure. Zowel de inleiding als de bevestiging zijn beschikbaar op het Standards Portal van SAA. Het document “Well-intentioned practice for putting digitized collections of unpublished materials online” is online beschikbaar.

“Het verheugt ons dat SAA en de archiveringsgemeenschap dit document hebben goedgekeurd,” zei Merrilee Proffitt, senior program officer bij OCLC Research. “De beschreven procedures gaan uit van het gezonde verstand. Deze aanpak is al in gebruik bij de gemeenschap. De inleiding die SAA aan het document heeft willen toevoegen, bevat uitstekende informatie en bronnen, en dat is een groot voordeel. Ik denk dat dit mensen zal aanmoedigen om het document te lezen, en hopelijk leidt dit ertoe dat meer materiaal toegankelijk wordt gemaakt. Dat vind ik heel spannend.”

“De IPWG was blij met dit document, omdat auteursrechtkwesties op een collectieve manier worden benaderd en het afzien van een taak-per-taakanalyse wordt aangemoedigd in sommige situaties. In onze inleiding hebben we benadrukt dat een 'well-intentioned'-aanpak inhoudt dat archivarissen en hun instellingen goed geïnformeerd moeten zijn over de mogelijke keuzen en de bijbehorende risico's. Uiteindelijk kunnen het WIP-document plus de inleiding alleen bijdragen aan het vak als deze worden overgenomen en gebruikt door de mensen uit het vak. De erkenning als norm door de SAA bevordert deze stappen,” aldus Heather Briston, hoofd van openbare diensten voor UCLA Library Special Collections en IPWG voorzitter.

Door WIP als norm te accepteren treedt SAA toe tot een selecte groep organisaties en personen die de in WIP beschreven procedures ondersteunen. Tot de organisaties die zich via het accepteren van deze procedures hebben aangesloten bij de praktijkgerichte groep behoren de Books and Manuscripts Section (RBMS) of the American Library Association (ALA), the Joint National Committee on Archives, Libraries and Museums (CALM), en de Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA).

SAA
De Society of American Archivists is opgericht in 1936 en is de oudste en grootste nationale vakvereniging voor archivarissen in Noord-Amerika. De SAA-missie is gericht op het voldoen aan de opleidings- en informatiebehoeften van meer dan 6000 aangesloten personen en instellingen, en het bieden van leiderschap op gebied van identificatie, conservering en gebruik van records met historische waarde.

OCLC
OCLC is opgericht in 1967, als organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken, met het doel voor iedereen de toegang tot informatie over de hele wereld te vergroten en de kosten hiervan terug te dringen. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen gebruiken OCLC diensten voor het vinden, verwerven, catalogiseren, uitlenen en conserveren van hun materialen. Onderzoekers, studenten, docenten, wetenschappers, bibliotheekmedewerkers en andere informatiezoekers maken gebruik van de OCLC diensten om bibliografische informatie, samenvattingen en fulltext-informatie op te vragen, waar en wanneer ze die maar nodig hebben. OCLC en de deelnemende bibliotheken werken samen aan het vormen en onderhoud van WorldCat, de grootste online database voor het ontdekken van bibliotheekbronnen (ook doorzoekbaar via www.worldcat.org). In Nederland verzorgt OCLC de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur, met onder meer het GGC, de NCC, IBL-diensten en PiCarta.
OCLC Research is een van 's werelds vooraanstaande centra die uitsluitend gericht zijn op de uitdagingen voor bibliotheken in een snel veranderende IT-omgeving. De diverse staf van onderzoekswetenschappers en program officers onderzoekt trends in technologie en bibliotheekprocedures om technologische vorderingen te identificeren die de waarde van bibliotheekdiensten en de productiviteit van bibliotheekmedewerkers en -gebruikers vergroten.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org, GGC, NCC en PiCarta zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136