Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Global Council jaarvergadering in volle gang

Leiden, 12 april 2011—De jaarvergadering van de OCLC Global Council is in volle gang in Dublin, VS. 44 Afgevaardigden uit 17 landen zijn samengekomen om te luisteren naar presentaties van bibliotheekmensen en OCLC medewerkers en om deel te nemen aan discussies over de strategische richting en gezamenlijke toekomst van het OCLC coöperatief.

“Ons doel is meerledig: discussies aangaan over nieuwe en bestaande OCLC diensten, het besturen van de Global Council en het coöperatief, en genieten van de kameraadschap van collega’s en vrienden,” zei Jennifer Younger bij de opening op maandag. Jennifer is voorzitter van de OCLC Global Council, bestuursvoorzitter van de Catholic Research Resources Alliance en bibliothecaris van de Hesburgh Libraries van de Universiteit van Notre Dame.

De voorzitter wees kernpunten aan waar de Global Council zijn discussies op zal richten, waaronder

 • bibliotheken helpen webschaal te bereiken met cloud-technologie en Web-scale Management Services
 • open en vruchtbare communicatie om het raadgevende proces te begrijpen en voeden, om waar mogelijk transparantie te bevorderen en om leden te winnen voor gezamenlijk plannen van activiteiten
 • onderhouden, beschrijven en verbeteren van WorldCat kwaliteit
 • ontwikkelen van modellen voor het delen van kosten ten behoeve van groei en duurzaamheid.

“De thema’s in deze bijeenkomst tonen de kracht van gezamenlijke probleemoplossing goed aan, aangezien deze wordt versterkt door vele stemmen,” zegt Younger.

Robin Murray, vicepresident Global Product Management van OCLC, beschreef hoe OCLC door samenwerking webschaal creëert voor bibliotheken. “Webschaal is meer dan infrastructuur en diensten in de cloud; het is ook gezamenlijk bruikbare data en het is essentieel voor de toekomstige levensvatbaarheid van bibliotheken,” aldus Murray.

Kathryn Harnish, senior product manager bij OCLC, legde uit hoe bibliotheekmedewerkers, ontwikkelaars en organisaties kunnen samenwerken en schaalgrootte creëren door het gebruik van OCLC webdiensten op het coöperatieve platform van OCLC. Ze beschreef het coöperatieve platform als een “gereedschapskist” voor ontwikkelaars om meer te halen uit OCLC diensten en data, om nieuwe diensten te bouwen of bestaande applicaties te verbeteren. Bibliotheken kunnen zo applicaties, die zijn gemaakt door de gemeenschap, gemakkelijk beschikbaar maken, samenwerken en elkaar helpen binnen de bibliotheekgemeenschap.

OCLC medewerkers gaven demonstraties van het OCLC Developer Network, inclusief mobiele applicaties, alsmede andere gezamenlijke projecten in de applicatielijst.

Rick Schwieterman, CFO en vicepresident van OCLC, gaf een financiële update aan de raad. Schwieterman presenteerde het plan voor het boekjaar 2011, dat loopt tot en met 30 juni a.s., met een totaal geschatte omzet van $ 202 miljoen. Voor boekjaar 2010 bedroeg de omzet $ 228 miljoen. Het verschil komt voornamelijk door het stoppen met leveren van content onder licentie in 2010. Schwieterman zei dat het geplande operationele verlies voor boekjaar 2011 ligt op ongeveer $ 10 miljoen vóór gerealiseerde portfoliowinsten van het investeringsfonds. Deze portfolio betaalt op dit moment bibliotheken in Noord-Amerika vier procent op gelden die vooraf zijn betaald aan OCLC voor af te nemen diensten.
OCLC zal in de VS voor de derde keer de tarieven voor alle WorldCat en WorldCat platformdiensten ongewijzigd laten, tot en met juni 2012. “We richten ons in deze moeilijke economische tijden ten behoeve van onze leden op het beheersen van de kosten. Het gebudgetteerde operationeel verlies is het resultaat van deze ongewijzigde tarieven en de strategische investering in de ontwikkeling van webschaal,” zei Schwieterman.
Hij zei dat OCLC’s financiële positie solide blijft met totale activa van ongeveer $ 360 miljoen per 30 juni 2010.

John F. Helmer, voorzitter van de werkgroep modellen voor het delen van kosten en operationeel directeur van Orbis Cascade, gaf de raad een update over het werk van de werkgroep. “De taak van de werkgroep is het ontwikkelen en evalueren van modellen voor kosten delen die het gemeenschappelijke doel van OCLC op een hoger plan brengen, een duurzame aanpak creëren van het delen van kosten voor het coöperatief, en het gebruik van differentiële tariefstrategieën mogelijk maken,”aldus Helmer.

Kendall F. Wiggin, lid van de werkgroep modellen voor het delen van kosten en bibliothecaris van de Staatsbibliotheek van Connecticut, rapporteerde over het werk van een subcommissie die de brede reeks aan OCLC activiteiten voor de publieke zaak moest analyseren. Een discussie over modellen voor kosten delen volgde waarbij werkgroepleden ronde-tafeldiscussies leidden om feedback en voorkeuren op te tekenen. De werkgroep zal doorgaan met zijn werk en terugkoppelen aan de raad.

De OCLC Global Council bijeenkomst gaat op 13 april verder en is live te zien via http://www.oclc.org/livefeed/.

Dit is de tweede bijeenkomst van de Global Council sinds de OCLC bestuursstructuur veranderde van een enkele Members Council naar een Global Council met drie Regional Councils – Europa, Midden-Oosten & Afrika, Amerika en Azië-Pacific. In de Global Council zitten leden die zijn afgevaardigd door de Regional Councils en deze dient als centraal forum voor strategische discussies en als communicatielink tussen deelnemende bibliotheken, Regional Councils en het management en de medewerkers van OCLC.

Over OCLC

OCLC is een organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen gebruiken OCLC diensten voor het vinden, verwerven, catalogiseren, uitlenen en conserveren van hun materialen. OCLC Research onderzoekt trends in technologie en de bibliotheekpraktijk en identificeert technologische vooruitgang die bibliotheekdienstverlening kan verbeteren. In Nederland verzorgt OCLC de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur, met onder meer het GGC, de NCC, IBL-diensten en PiCarta.

Sommige verklaringen in dit nieuwsbericht die geen historische feiten zijn, betreffen verklaringen gericht op de toekomst. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gebaseerd zijn op diverse belangrijke aannames, risico’s en onzekerheden. Daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken van deze die zijn voorzien in de verklaringen gericht op de toekomst vanwege diverse factoren en mogelijke gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum dat ze zijn gedaan en OCLC verplicht zich niet om een toekomstgerichte verklaring aan te passen aan omstandigheden of gebeurtenissen die ontstaan of plaatsvinden na de datum waarop de verklaring is gedaan, om onvoorziene omstandigheden te weerspiegelen. Alle daarop volgende geschreven en gesproken toekomstgerichte verklaringen die zijn toe te schrijven aan ons of enige persoon die handelt ten behoeve van OCLC worden ook beperkt door de waarschuwing in deze sectie. OCLC, WorldCat.org, WorldCat, GGC, NCC en PiCarta zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

 • Bob Murphy

  Bob Murphy

  Manager, Media Relations

  O: 614-761-5136