Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

Universiteit van Oxford en OCLC Research bestuderen digitale 'bewoners' en 'bezoekers' in de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs

Leiden, 31 maart 2011—De Universiteit van Oxford en OCLC Research werken samen in een studie die de Britse vakorganisatie JISC financiert, om de theorie van digitale bewoners en bezoekers te onderzoeken onder studenten die zich bevinden in de overgangsfase van middelbaar onderwijs naar het eerste jaar aan de universiteit. De studie duurt zes maanden en maakt deel uit van een groter driejarig longitudinaal project.

Dit gezamenlijke internationale project met de titel Visitors and Residents: What Motivates Engagement with the Digital Information Environment? loopt van januari tot medio 2011. Projectleiders zijn David White, co-manager (ontwikkeling) van het Technology-Assisted Lifelong Learning (TALL) onderdeel van de Universiteit van Oxford, en Dr. Lynn Silipigni Connaway, senior onderzoeker bij OCLC. Dr. Donna Lanclos, bibliotheeketnograaf bij de J. Murrey Atkins Bibliotheek aan de Universiteit van North Carolina in Charlotte, zal dataverzameling en  analyse in de Verenigde Staten uitvoeren.

“Dit onderzoek komt op het juiste moment en zal onze kennis vergroten van hoe studenten het internet gebruiken,” zegt David White. “Het is met name interessant om deel uit te maken van een trans-Atlantische samenwerking, waardoor we de studentenstrategie met betrekking tot digitaal leren in verschillende culturele contexten kunnen vergelijken.”

Digitale bewoners brengen een deel van hun leven online door en gebruiken het internet om een identiteit te ontwikkelen en relaties te onderhouden. Ze gebruiken het internet doorgaans in veel aspecten van hun leven, waaronder als plaats voor het voeren van hun sociale leven. Digitale bezoekers gebruiken daarentegen het internet als middel voor het bereiken van specifieke doelen, alleen wanneer dat nodig is. Ze ontwikkelen geen online identiteit, noch nemen ze deel aan een online cultuur op dezelfde wijze of in dezelfde mate als digitale bewoners dat doen.

“We zijn zeer verheugd over de samenwerking met de Oxford Universiteit en JISC om, met de steun van de J. Murrey Atkins Bibliotheek van UNC Charlotte, meer te leren over de beweegredenen van beginnende onderzoekers om zich in te laten met zowel de fysieke als de online informatieomgevingen,” zegt Dr. Lynn Connaway. “Dit is een geweldige gelegenheid om te identificeren hoe educatieve diensten en systemen een mogelijk nieuwe groep kunnen aantrekken en vasthouden van mensen die hun leven lang blijven bijleren.”

In een commentaar op het besluit van zijn organisatie om dit project te steunen zei JISC projectmanager Ben Showers: “Studenten en onderzoekers veranderen in hoog tempo de manier waarop zij technologie gebruiken, maar hun verwachtingen en motivaties voor het gebruik van specifieke techniek en online plekken begrijpen we op het moment niet helemaal. We hebben deze pilotfase van een groter onderzoek gefinancierd om te helpen het beeld te verduidelijken door voort te bouwen op eerdere JISC investeringen op dit gebied. Door te kijken naar een groep die zich in een overgang bevindt – deze studenten tussen school en universiteit – zullen we universiteiten kunnen helpen begrijpen hoe hun eerstejaars werkten toen zij hun studie begonnen en wat de universiteit kan doen om hun digitale vaardigheden te ondersteunen tijdens hun studie. Universiteiten kunnen deze informatie dan gebruiken om zeker te stellen dat ze de juist digitale leermiddelen leveren en de juiste strategieën inzetten voor het aantrekken en behouden van studenten.”

“Het is me een genoegen om uit naam van de Atkins Bibliotheek aan de UNC Charlotte als partner-onderzoeker samen te werken met collega’s van OCLC en de Oxford Universiteit,” zegt Dr. Donna Lanclos. “Het onderzoek dat we uitvoeren onder eindexamenleerlingen en eerstejaarsstudenten zal helpen een aanzienlijk gat te vullen in onze kennis over hoe de huidige generatie studenten toegang zoekt tot informatie.”

Een korte beschrijving in het Engels van Visitors and Residents: What Motivates Engagement with the Digital Information Environment? staat op de OCLC Research site.

De concepten van digitale bewoners en digitale bezoekers die zijn gebruikt in dit onderzoek zijn meer in detail beschreven in de TALL blog. Technology-Assisted Lifelong Learning (TALL) is een onderzoeks- en ontwikkelingsteam voor e-learning aan de Universiteit van Oxford, afdeling verdere educatie. TALL is opgericht in 1996 en specialiseert zich in het ontwikkelen van online cursussen van hoge kwaliteit voor de sector hoger onderwijs.

Over OCLC

OCLC is een organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken. Meer dan 72.000 bibliotheken in 170 landen gebruiken OCLC diensten voor het vinden, verwerven, catalogiseren, uitlenen en conserveren van hun materialen. OCLC Research onderzoekt trends in technologie en de bibliotheekpraktijk en identificeert technologische vooruitgang die bibliotheekdienstverlening kan verbeteren. In Nederland verzorgt OCLC de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur, met onder meer het GGC, de NCC, IBL-diensten en PiCarta.

OCLC, WorldCat.org, WorldCat, GGC, NCC en PiCarta zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136