Nederlands

Werken aan de toekomst: terug- en vooruitblik op de genomen stappen

Saskia Leferink /

Ben je benieuwd hoe het verder is gegaan met de aanbevelingen van het onderzoek Imago en positie van OCLC  en Wise in het openbare bibliotheeklandschap dat Ton van Vlimmeren begin 2021 voor OCLC heeft uitgevoerd? Samen met mijn OCLC-collega’s praat ik jullie in een serie blogs bij over onze activiteiten in de afgelopen periode.

De missie van OCLC beter uitdragen

OCLC is een ledenorganisatie zonder winstoogmerk die met IT-oplossingen, onderzoek en programma’s samenwerkt aan een sterkere positie voor bibliotheken in de maatschappij. Kennis staat daarbij altijd centraal. De bibliotheek biedt mensen de kans om de antwoorden te vinden die zij zoeken om belangrijke kwesties op te lossen die spelen in hun leven, in de gemeenschap en in de wereld. Samen slaan wij de handen in elkaar om te vernieuwen en informatie toegankelijker en bruikbaarder te maken.

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek was dat OCLC deze missie veel duidelijker moet uitleggen aan bibliotheken. Daar hebben we de afgelopen periode werk van gemaakt. Onder het motto Werken aan de toekomst gingen we halverwege 2021 aan de slag om verbeteracties door te voeren. Jezelf verbeteren is een continu proces dat nooit af is. Daar werken we voortdurend aan. Maar na bijna twee jaar is het wel goed om terug te kijken naar wat we in gang hebben gezet. Wat is er gebeurd? Met welke acties zijn we nog bezig?

Op weg naar een sterkere positie voor bibliotheken

Sommige verbeteringen konden we snel doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van het documentatiesysteem en de ‘release notes’. Andere kostten meer tijd en afstemming, zoals een verbeterde aanpak van het releasebeleid voor Wise en het versiebeheer.

In de tijd direct na de publicatie van het onderzoek heb ik veel gesprekken gevoerd. Met directeuren van openbare bibliotheken en POI’s die OCLC-diensten afnemen. Maar ook met andere spelers uit het netwerk zoals NBD Biblion en de VOB. Regelmatig met elkaar om tafel gaan was natuurlijk niet nieuw, maar nu ging ik op pad met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek onder mijn arm. En natuurlijk met het actieplan. Tijdens die gesprekken kwam nog eens naar voren dat OCLC best duidelijker mag zeggen waar ze voor staat. En dat OCLC meer het voortouw mag nemen bij het in gang zetten van technologische ontwikkelingen die belangrijk zijn voor openbare bibliotheken.

Managen van verwachtingen

Zoals het onderzoek in 2021 al naar voren bracht, is het snel voldoen aan de vele verschillende vragen van bibliotheken, rekeninghouden met de benodigde ontwikkelrichting van de openbare bibliotheek én nieuwe technologische ontwikkelingen doorvoeren best een uitdaging. We proberen daar zo duidelijk mogelijk over te zijn. En met behulp van jullie feedback komen we een heel eind. Blijf daar vooral mee doorgaan! Jullie input en medewerking zijn van onschatbare waarde voor het functioneren van Wise.

Samen naar een betere toekomst

Ik ben daarom heel blij met het bestaan van het Wise Directeurenoverleg (WDO). Dit overleg is in 2018 op initiatief van de bibliotheekdirecteuren zelf gestart. Het zijn bijeenkomsten waarin we de verbinding leggen tussen wat er speelt bij de bibliotheken die Wise gebruiken en hoe we daar vanuit OCLC op in kunnen spelen.

Het WDO is in belangrijke mate richtinggevend voor de prioriteitstelling van de strategische ontwikkelingen van Wise in Nederland. Een voorbeeld hiervan is het besluit om de ontwikkeling van Single Identity de hoogste prioriteit te geven. Of de gezamenlijke inspanning voor de opdracht aan Frank Huysmans voor een onderzoek over de impact en de waarde van de openbare bibliotheek. Dat onderzoek werd in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gepubliceerd en is voor iedereen toegankelijk.

De afstemming tussen het WDO en het Wise Gebruikersoverleg (WGO) gaat goed. Je leest hier meer over in het gesprek dat we hadden met de voorzitter en oud-voorzitter van het WGO. Beide overleggen helpen ons enorm bij het maken van de juiste keuzes op de ontwikkelagenda.

Betrokkenheid van bibliotheken en POI’s

Ik ben blij met de grote betrokkenheid van de deelnemers, de waardevolle en soms ook ongezouten feedback die we van jullie krijgen. Maar ook de bereidheid om mee te doen aan pilotprojecten of het uitproberen van nieuwe diensten en producten, zoals het early adopter programma voor Wise analytics, de samenwerking met Probiblio in een AI-pilot en jullie enthousiaste medewerking aan de ontwikkeling van persona’s om onze communicatie nog beter af te stemmen op de bibliotheken. Of straks het testen van de vervanger van de Wise App. Zo weten we zeker dat we ontwikkelen in aansluiting op wat openbare bibliotheken nodig hebben.

Meer weten over deze en andere ontwikkelingen? Zorg dat je bent aangemeld voor OCLC’s nieuwsbrief Abstracts voor openbare bibliotheken en de Productmanagement-nieuwsbrief. Daarin delen we als eerste hoe het er voor staat met nieuwe projecten, functionaliteiten en onderzoeken. Nog niet geabonneerd? Meld je vandaag nog aan.

Bibliotheken, bedankt!

Waar OCLC zich altijd voor zal inspannen, is bibliotheken ondersteunen met betrouwbare en toekomstbestendige technologie. Technologie die meehelpt om de meerwaarde van bibliotheken in de maatschappij te vergroten. Met Wise ondersteunen we openbare bibliotheken in hun verandering naar een toekomstbestendige en actieve bibliotheek midden in de samenleving. En dat doen we samen met jullie: bibliotheken en de partners in het landelijke netwerk.

Wat kun je verwachten van deze blogreeks?

De komende weken laten mijn collega’s van onze taskforce Werken aan de toekomst van zich horen:

Tim Dannenberg, productmanager voor openbare bibliotheken, vertelt over de ontwikkelingen en de productstrategie van Wise. En hoe we in samenwerking met openbare bibliotheken de volgende stappen zetten.

Carola Schaak, senior accountmanager voor openbare bibliotheken, geeft een inkijkje in de gesprekken die ze heeft gevoerd bij bibliotheken en POI’s. Belangrijke onderwerpen die ze daarbij deelt zijn de overlegstructuur, de communicatie met bibliotheken in de provinciale netwerken, samenwerkingsvormen en prijsbeleid.

Jan Ubels, senior team lead support voor openbare bibliotheken, praat ons bij over de manier waarop we verbeteringen hebben doorgevoerd in de ondersteuning van bibliotheken, de nieuwe toegang tot documentatie en handleidingen en het test- en releasebeleid.

Renée van den Bosch, territory marketing lead Benelux, vertelt tot slot over hoe we met regelmatige en duidelijke communicatie ervoor zorgen dat je weet wat OCLC kan betekenen voor je werk en je ontwikkeling als bibliotheekprofessional.

Nieuwsgierig geworden? De volgende blog verschijnt op dinsdag 25 april op deze website.

Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort tijdens het Wise Directeurenoverleg, de OCLC Contactdag op dinsdag 3 oktober in Amersfoort of een van onze andere bijeenkomsten.

Saskia Leferink heeft ruimte ervaring in de bibliotheek- en informatiesector. Sinds 2013 is ze directeur Benelux bij OCLC. Voor die tijd werkte ze bij verschillende bibliotheken en een uitgeverij. Sinds 1996 werkte ze als account- en marketingmanager bij OCLC PICA, de voorloper van het huidige OCLC. In 2001 vertrok zij naar de Bibliotheek Midden-Brabant, waar zij als directeur publieksdiensten een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening en het transformatieproces bij de integratie van nieuwe vestigingen. In haar huidige rol als directeur zet zij zich in voor het vergroten van de verbindende kracht van kennis en informatie door middel van duurzame bibliotheektechnologie.

Meer over Wise

Saskia Leferink, Directeur OCLC Benelux