Nederlands

Heel veel gesprekken voeren, ofwel: relatiebeheer

Carola Schaak /

Het afgelopen half jaar hebben wij je regelmatig op de hoogte gehouden over de stand van zaken bij OCLC, Wise en onze plannen rondom het project Werken aan de toekomst. Dit project is OCLC gestart naar aanleiding van het onderzoek ‘De positie en het imago van OCLC in het openbare bibliotheeklandschap’. In deze reeks blogs geven we een kijkje achter de schermen, blikken we terug en kijken we vooruit. Dat doen we aan de hand van 4 thema’s: Productstrategie en ontwikkeling, Relatiebeheer, Support en Communicatie. Lees je mee?

In gesprek

De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd met directies, management en medewerkers van bibliotheken en POI’s. Soms samen met OCLC-collega’s, soms zonder. Als ik terugkijk op de gesprekken die ik heb gevoerd, dan zie ik een aantal interessante leerpunten. Ik vertel je er in deze blog graag meer over. 

Vertrouwen van organisaties die Wise afnemen bij OCLC

Het is belangrijk dat we goed in contact blijven met bibliotheken en POI’s die Wise direct bij OCLC afnemen. Dat doen we onder andere met periodieke overleggen op verschillende niveaus in de organisatie. Uit die gesprekken komt naar voren dat bibliotheken erop willen vertrouwen dat OCLC goed en tijdig communiceert over releases, nieuwe functionaliteiten, het prijsmodel en ingediende wensen door de Wensenwerkgroep. Wat staat er op de planning? Hoe kunnen bibliotheken hierover meedenken? En waarom heeft OCLC bepaalde keuzes gemaakt? Vragen die we bespreken tijdens de overleggen en die we oppakken in onze communicatie. 

Verschillende vormen van landelijk overleg

Op het Wise Directeurenoverleg (WDO) praten we twee keer per jaar over de ontwikkelingen van Wise en bij OCLC. En de functioneel beheerders organiseren ook twee keer per jaar het Wise Gebruikersoverleg (WGO). Wij schuiven hier vanuit OCLC bij aan. POI’s vertegenwoordigen in deze overleggen de bibliotheken uit hun netwerk. Ze organiseren zelf vaak netwerkoverleggen met bibliotheken en nemen die informatie weer mee naar het WDO en WGO. We komen graag langs bij de netwerkoverleggen om dingen uit te leggen, als dat past bij de agenda van de bijeenkomst.

Communicatie tussen POI’s, bibliotheken en OCLC

Veel bibliotheken nemen Wise af via een POI. In het onderzoek kwam naar voren dat er soms ruis ontstaat in de communicatie. Ik heb daarom een overzicht gemaakt van de manieren waarop OCLC communiceert over ontwikkelingen voor Wise. Hoe doen we dat? En wat kan er beter? Ik kijk graag samen met de POI’s welke informatie zij van OCLC nodig hebben om de bibliotheken in hun netwerken nog beter te informeren. 

Ontvang jij onze nieuwsbrief al?

We delen steeds meer informatie via onze nieuwsbrieven. Bijvoorbeeld OCLC Abstracts en de productmanagementnieuwsbrief die Tim in een eerdere blog al noemde. We willen en mogen deze nieuwsberichten niet zomaar ongevraagd aan iedereen toesturen. Ontvang je onze berichten niet en heb je de informatie wel nodig? Meld je dan aan voor OCLC-nieuws en updates. Alleen dan is het mogelijk om jou als eerste op de hoogte te houden. En als jij op de hoogte bent, kan jij die kennis weer delen in jouw POI of bibliotheek.

Wil jij meer weten over een van bovenstaande onderwerpen of iets anders? Neem gerust contact met mij op. In de volgende blog schrijft Jan Ubels over de manier waarop we verbeteringen hebben doorgevoerd in de ondersteuning van bibliotheken, de nieuwe toegang tot documentatie en handleidingen en het test- en releasebeleid. 

Lees ook: Tim Dannenberg over productstrategie en ontwikkeling

Carola Schaak werkt sinds augustus 2016 bij OCLC als accountmanager voor openbare bibliotheken in Nederland. Ze beheert de relaties met bibliotheken en POI’s. Zo kan ze behoeften identificeren, problemen oplossen en organisaties helpen de juiste functionaliteiten te selecteren voor de bibliotheek of POI. Eerder werkte ze onder andere bij Pica en een leverancier van (betaal)automaten voor bibliotheken. Ze studeerde Bibliotheek- en Informatiewetenschappen bij Hogeschool Saxion.

Meer over Wise

Carola Schaak, Accountmanager openbare bibliotheken