Nederlands

Jeugdbieb.nl blijft betrouwbare informatiebron voor basisschoolleerlingen

Gebruik Jeugdbieb in jouw school of bibliotheek

Wat kun je doen tegen pesten, ook als je niet zelf gepest wordt? Hoe ontstaan aardbevingen? En wat is Pasen? Op Jeugdbieb.nl vinden basisschoolleerlingen van de groepen vijf tot en met acht betrouwbare en toegankelijke informatie over alles wat speelt in de samenleving en hun leven. OCLC blijft de website gratis aanbieden aan scholen en bibliotheken. We proberen Jeugdbieb.nl bovendien nog toegankelijker te maken.

Met Jeugdbieb.nl zorgt OCLC ervoor dat basisschoolleerlingen toegang hebben tot een betrouwbare informatiebron die aansluit bij hun belevingswereld. Hobby’s, sport, dieren, natuur, landen, geschiedenis; Jeugdbieb.nl staat vol informatie en interessante links naar filmpjes, podcasts en andere websites. Daarmee maakt het een handig hulpmiddel voor werkstukken, spreekbeurten, presentaties of als je zomaar iets wilt weten.

Makkelijk vindbaar en een veilige surfomgeving

De website Jeugdbieb.nl is voor iedereen toegankelijk én de content is ook direct te bereiken via schoolWise en juniorWise. We vinden het belangrijk dat kinderen op de website van de bibliotheek met één druk op de knop naar Jeugdbieb.nl kunnen gaan. Daarom onderzoeken we of we ook een directe knop beschikbaar kunnen maken op de bibliotheekwebsites. Zo is het voor kinderen nog makkelijker om de website te vinden. Als bibliotheek kun je computers ook uitsluitend toegang geven tot websites die door Jeugdbieb zijn ontsloten. Je moet dan de url’s van Jeugdbieb.nl importeren in je publieke internetwerkplekken. Lees hier hoe je dat doet en hoe je voor een veilige surfomgeving in je bibliotheek zorgt.

Betrouwbare content voor kinderen

Om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen, zorgen we dat de website er mooi uitziet makkelijk te begrijpen en gebruiken is. De website heeft een goede zoekfunctie en de informatie sluit aan bij de actualiteit. Onze webredactie controleert bovendien de informatie op de website: met welk doel is de content gemaakt? Wie heeft die geproduceerd? Voor wie is de content bedoeld? Is de informatie betrouwbaar? Ook vermelden we het als de website verwijst naar een commerciële bron.

Meer informatie over Jeugdbieb.nl

Jeugdbieb