Nederlands

OCLC gaat de kwaliteit van miljoenen extra records in WorldCat verbeteren

OCLC /

Het team bij OCLC dat de kwaliteit van de metadata bewaakt, werkt aan de voortdurende verbetering van de records in WorldCat. Zo helpen zij bibliotheken om hun bronnenmateriaal beter toegankelijk te maken voor gebruikers in de wereld voor betere vindbaarheid, voor onderzoek en voor interbibliothecair leenverkeer. Er worden gemiddeld 4 miljoen WorldCat-records per maand gecontroleerd, verwijderd, samengevoegd en verbeterd met behulp van geautomatiseerde systemen en handmatige verrijking van de records. Daarnaast voegen we maandelijks meer dan 280 collecties toe aan de WorldCat knowledge base en verbeteren we eveneens 45.000 collecties. Dankzij dit werk kunnen mensen die informatie zoeken het bronnenmateriaal makkelijk vinden zodra het beschikbaar is in een bibliotheek. Dankzij dit werk kunnen mensen die informatie zoeken het bronnenmateriaal makkelijk vinden zodra het beschikbaar is in een bibliotheek.

We zijn recent twee projecten gestart om de kwaliteit van de records in WorldCat nóg verder te verbeteren. Voortaan gaan we de trefwoorden in individuele bibliografische records controleren en verrijken aan de hand van de vele thesaurusbestanden die in WorldCat beschikbaar zijn. Daarnaast gaan we meer OCLC-controlenummers toevoegen aan de records in de WorldCat knowledge base.

Sinds de start van deze projecten in maart 2022 hebben we al meer dan 40 miljoen bibliographische records in WorldCat verbeterd en OCLC-controlenummers toegekend aan meer dan 3,5 miljoen records in de knowledge base. Het plan is om een aanvullende 350 miljoen records te verbeteren in de loop van de komende maanden. Zo worden ze van grotere waarde voor bibliotheken en mensen die informatie zoeken.

Om de thesaurusbestanden beter te integreren, checken we nu de trefwoorden door onderwerpen te linken naar thesaurusbestanden in bestaande bibliografische records. Daarnaast verrijken we de records met trefwoorden uit verschillende thesaurusbestanden. Bijvoorbeeld door trefwoorden uit het Frans-Canadese Répertoire de vedettes-matière (RVM) ook op te nemen in Engelstalige thesaurusbestanden. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor bibliotheken om hoogwaardige records bij te houden, kunnen gebruikers het juiste bronnenmateriaal makkelijker vinden, ongeacht in welke taal ze zoeken, en kunnen records makkelijker worden bijgewerkt als bepaalde trefwoorden veranderen.

Daarnaast worden de elektronische collecties van bibliotheken beter vindbaar en toegankelijk in de WorldCat knowledge base door OCLC-controlenummers toe te kennen aan records die nu geen controlenummer hebben. Bibliotheken kunnen hun bezitsgegevens nu toevoegen aan deze records, zodat ze direct in WorldCat Discovery verschijnen, of ze aangeleverd krijgen als MARC-records om tijd te besparen. Gebruikers kunnen beter vinden wat ze nodig hebben en er makkelijker toegang toe krijgen, nu de collecties met e-resources completer zijn. En bibliotheken kunnen ervan op aan dat de titels waar ze voor betalen ook echt beschikbaar zijn.

Bibliotheken met een abonnement voor WorldShare Management Services (WMS) profiteren automatisch van deze voordelen. Hun gebruikers zien de verbeteringen zodra die beschikbaar zijn. Bibliotheken zonder abonnement voor WMS kunnen hun instellingen voor WorldCat-updates controleren in de WorldShare Collection Manager om te zorgen dat ze deze verbeterde bibliografische records ontvangen. Uw reguliere downloads van MARC-records zijn inclusief elke titel uit uw knowledge base-collecties met het nieuw toegekende OCLC-nummer. Voor zover nodig kunt u toegang vragen voor de WorldShare Collection Manager (die is inbegrepen bij uw abonnement voor catalogiseren en metadata bij OCLC).

Als u nog vragen heeft over onze voortdurende inspanningen ter verbetering van de kwaliteit van WorldCat, dan kunt u onze tweewekelijkse webinars AskQC office hours (oc.lc/askqc) bijwonen om direct met iemand van het team te spreken dat gaat over de kwaliteit van de metadata.