Nederlands

Duizenden kostbare collecties van de Stichting Koninklijke Defensiemusea binnenkort internationaal vindbaar via WorldCat Group Catalogue

van OCLC /

Dankzij een partnership tussen OCLC en Stichting Koninklijke Defensiemusea worden de duizenden belangrijke collecties van de stichting voortaan makkelijk toegankelijk via een WorldCat-groepscatalogus, mogelijk gemaakt door WorldCat, 's werelds meest omvangrijke database met informatie over bibliotheekcollecties.

Stichting Koninklijke Defensiemusea huisvest de grootste militaire bibliotheek in Europa en biedt een blik op ontwikkelingen van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst. Hun missie is om het verhaal van het leger in beeld te brengen om het publiek te informeren over de krijgsmacht. Ten behoeve van dat initiatief is de Stichting Koninklijke Defensiemusea samenwerkingen aangegaan met de andere militaire bibliotheken, zoals de Nederlandse Defensie Akademie, het Marinemuseum in Den Helder (KIM), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en Museum Bronbeek. Deze samenwerking kan in de toekomst nog verder worden uitgebreid met andere kleine militaire musea, historische en culturele collecties. WorldCat biedt ook de mogelijkheid om de collectie oude, gedrukte boeken op te nemen. Deze collectie bestaat uit 10.000 kostbare publicaties in 12 talen van 1500–1800.

Dankzij de toevoeging van ruim 877.000 records met militaire literatuur aan WorldCat neemt het aantal open contentbronnen dat beschikbaar is via de services van OCLC, snel toe.

"Door content van militair erfgoed openbaar beschikbaar te maken aan zo veel mogelijk mensen kan helpen vanuit verschillende perspectieven licht te werpen op de wederzijdse invloed van de krijgsmacht op de maatschappij. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van onze visie", vertelt Annet Ruseler, projectleider digitaal platform bij het Nationaal Militair Museum. "Wij vinden het van groot belang deze waardevolle schatten zichtbaar te maken voor het grote publiek. En de samenwerking met OCLC betekent dat we dit nu mogelijk kunnen maken."

"Wij zijn verheugd dat we met de Stichting Koninklijke Defensiemusea samenwerken aan ons gezamenlijke doel om dergelijk waardevol bronnenmateriaal zichtbaar en toegankelijk te maken", aldus Eric van Lubeek, Vice President en Managing Director EMEA en APAC bij OCLC. "Bezoekers van de groepscatalogus van het Nationaal Militair Museum hebben voortaan snel en eenvoudig toegang tot deze collecties met cultureel erfgoed en cultuurgeschiedenis."

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD, voorheen KSD) werd opgericht op 24 juni 2014 en is de overkoepelende organisatie van vier defensiemusea: het NMM (Nationaal Militair Museum) in Soest, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren. Afgezien van de SKD-musea, beschikt Defensie tevens over:

  • Ruim 20 legermusea en -collecties, waaronder het Cavaleriemuseum op de Bernhardkazerne in Amersfoort, het GenieMuseum Vught op de Van Brederodekazerne en het Nederlands Artillerie Museum in 't Harde.
  • De Traditiekamer Onderzeedienst op de marinebasis Den Helder en de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst op Marinevliegkamp De Kooy in de buurt van Den Helder.
  • Museum en kenniscentrum Bronbeek in Arnhem is gericht op de koloniale vaderlandse geschiedenis van Nederlands-Indië.