Nederlands

Werk in uitvoering: vernieuwing schoolWise

SchoolWise is een compleet systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Zowel inhoudelijk als technisch sluit schoolWise helemaal aan bij de Bibliotheek op school. De belangrijkste wens van de gebruikers van schoolWise was om de portal over te zetten naar de Wisecat+ techniek. Dat is een van de vernieuwingen waaraan wordt gewerkt. Hierdoor zal de catalogus beter worden geïntegreerd binnen de schoolWise-portal. Dit gaat superieure filtermogelijkheden opleveren, evenals de mogelijkheid om de e-books van de KB aan te bieden.

Deze overstap naar de Wisecat+ techniek is verder van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Wise. Daarnaast gaat de totale portal op de schop. Dus er komt niet alleen een nieuwe catalogus, maar ook alle communicatie tussen portal met de server wordt omgebouwd naar REST-API. Dit moet dan andere belangrijke, maar complexe veranderingen helpen mogelijk maken, zoals de periodieke import van leerlinggegevens via aanbieders als Parnassys.

De genoemde vernieuwing, updates en onderhoud aan schoolWise is een groot project, dat zich over meerdere releases zal uitstrekken. Begin september is hieraan begonnen.