Nederlands

Olifantenpaadje en OCLC werken samen in pilot voor koppelvlakken tussen 2 systemen

De olifant en de uil

Elke dag lopen een moederolifant en haar zoontje door het bos. Ze kiezen altijd de kortste route. Zo zijn olifantenpaadjes ontstaan. Wel zo gemakkelijk.
Ook vandaag wandelen moeder en zoon door het bos. Tijdens het lopen ziet de kleine olifant ineens iets zitten.
“Mama, wat zit daar hoog in die boom?” vraagt hij aan zijn moeder.
“Dat is een uil,” zegt moederolifant. “Net als de olifant is de uil een wijs dier dat graag kennis deelt.”
Het kleine olifantje kijkt naar boven. “Kunnen wij naar die uil toe?”
Moeder schudt haar hoofd. “Wij kunnen niet vliegen.”
“Maar mama, kun je met je slurf niet bij die uil?”
Moederolifant reikt met haar slurf naar de uil, maar kan er net niet bij.
“Wat doet u?” vraagt de uil vanuit de boom.
“Wij proberen bij u te komen,” reageert de moederolifant.
“Dan kom ik toch naar beneden?” vraagt de uil, en hij vliegt uit de boom.
“Kijk, mama, nu kun je wel bij de uil!”

Een tekening van een uil in een boom met op de grond een moederolifant met haar zoontje

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg is besproken in hoeverre de ticketoplossing van Wise (ticketWise) voldoet aan de verwachtingen. De conclusie was dat de tool voor sommige bibliotheken prima is. Andere openbare bibliotheken met een bredere programmering of specifieke wensen gaven aan op zoek te zijn naar een mogelijkheid om andere software te koppelen met Wise. OCLC heeft deze wens opgepakt en onderzocht op wat voor manieren bibliotheken software kunnen koppelen aan Wise. In dezelfde periode begon ook het contact tussen Olifantenpaadje en OCLC.

Pilot bij Huis73 Den Bosch met Olifantenpaadje en OCLC
Het verhaaltje aan het begin van dit artikel vat een daarop volgende pilot samen tussen Olifantenpaadje en OCLC. Olifantenpaadje is een Nederlands bedrijf dat zich richt op webshop-oplossingen voor de culturele sector. OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Samen hebben we gekeken hoe we Olifantenpaadje en Wise via koppelvlakken met elkaar kunnen verbinden. Vervolgens heeft Huis73, de bibliotheek van Den Bosch, deze koppeling in gebruik genomen om te testen of alles goed werkt.

Hoe gaat dat in zijn werk?
In overleg met de ontwikkelpartner van Olifantenpaadje hebben we vastgesteld welke koppelvlakken nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens tussen Olifantenpaadje en OCLC Wise. We zijn een aantal API’s aan het ontwikkelen om deze koppeling mogelijk te maken:

  1. Bibliotheken bieden vaak korting aan leden voor activiteiten. Olifantenpaadje moet kunnen bepalen of iemand lid is van de bibliotheek. Via een koppelvlak kan Olifantenpaadje een pasnummer controleren op lidmaatschap.
  2. Niet iedereen die deelneemt aan een activiteit is lid. Wise moet deze ‘externe ticketklanten’ kunnen opslaan, zodat de bibliotheek altijd een plek heeft waar de gegevens van gebruikers terug te vinden zijn. Wise moest dus de mogelijkheid krijgen om deze externe klanten op te slaan in het systeem.
  3. Voor bestaande leden van de bibliotheek moet Wise ook vastleggen wie tickets heeft gekocht, waarvoor en of dat het een gratis of betaald evenement was. Zo kunnen de marketeers van uw bibliotheek dit – met toestemming van uw gebruikers – gebruiken in de Marketingmodule van Wise.

Met Huis73 zijn de eerste stappen voor testen van deze functionaliteiten afgestemd en gezet. Zij hebben hiervoor hun testomgeving beschikbaar gesteld.

Beschikbaarheid Wise API’s
In Wise zijn al verschillende, uniforme koppelvlakken beschikbaar. Bibliotheken die Wise gebruiken kunnen de genoemde API’s in gebruik nemen als zij de nieuwste versie van Wise hebben geïmplementeerd. Naast het ontwikkelen van de bovengenoemde koppelvlakken blijven wij werken aan het realiseren van nieuwe mogelijkheden om andere systemen met Wise te koppelen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Wise API’s voor uw bibliotheek – met Olifantenpaadje of met een ander systeem? We beantwoorden graag uw vragen. Neem contact op met de organisatie waarbij u Wise afneemt of met ons via wise-nl@oclc.org.