Nederlands

OCLC maakt zich sterk voor leesvaardigheid en leesplezier

Op 13 oktober publiceerde de Leescoalitie hun leesoffensief. Daarmee luiden zij de noodklok over de slechte leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren. Op diezelfde dag stuurden de ministers Slob en Van Engelshoven een beleidsbrief aan de Tweede Kamer.

Vorige week publiceerde blogger Mark Deckers een mooie en heldere analyse van het leesoffensief en de beleidsbrief van de ministers. Samengevat: de nood was vijf jaar geleden al hoog, nu is het serieus tijd voor actie!

Uiteraard heeft OCLC het leesoffensief ondertekend. Maar daar laten wij het niet bij. In onze ogen draagt een goede schoolbieb bij aan leesgedrag en leesplezier van kinderen. Wij willen een actieve rol spelen door kinderen en jongeren een goede leesomgeving te bieden. Daarom zetten wij ons voortdurend in voor de verdere ondersteuning en ontwikkeling van Jeugdbieb, schoolWise en mediatheekWise.

Jongeren die in hun jeugd plezier in lezen hebben meegekregen, dragen later in hun leven waarschijnlijk ook weer bij aan de uitbreiding van de kennis in de wereld. Zij zijn de pleitbezorgers voor leesplezier en kennisdeling van de toekomst. En zo maken we het cirkeltje weer rond. Kennis is er om gedeeld te worden.