Nederlands

Instellen bewaartermijnen in Wise

Nieuw in versie 6.6.3

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Het Wise Gebruikersoverleg van applicatiebeheerders en het Wise Directeurenoverleg hebben hierover afspraken gemaakt. Vanaf Wise versie 6.6.3 zijn instellingen mogelijk voor de bewaartermijnen van actieve en niet-actieve klanten met een minimale ondergrens van 2 jaar.

Het verkeerd instellen hiervan heeft grote gevolgen voor het bewaren en verwijderen van gebruikersgegevens. We willen dat graag voorkomen. Je kunt deze wijziging daarom alleen in samenspraak met OCLC laten instellen en activeren.

Versie 6.6.3 van Wise is vrijgegeven, maar mogelijk nog niet in gebruik bij iedere bibliotheek. Nederlandse bibliotheken kunnen met hun functioneel beheerder of POI contact opnemen om te informeren wanneer hun bibliotheek de nieuwe versie in gebruik neemt.

Als je als applicatiebeheerder hulp nodig hebt bij OCLC Wise, dan kun je altijd bellen of e-mailen met onze supportmedewerkers. Neem je Wise af via een provinciale ondersteuningsinstelling (POI) of Cultuurconnect en heb je een vraag over het systeem? Dan kun je het beste contact opnemen met de helpdesk van de organisatie waarbij je Wise afneemt.

Meer over Wise