Nederlands

Updates aan WorldShare ILL en Tipasa helpen elektronisch bronnenmateriaal beter vindbaar te maken

Voortaan wordt de volledige WorldCat knowledge base getoond in de personeelsinterface

Vanaf 22 juni krijgen gebruikers van WorldShare Interlibrary Loan en Tipasa meer gedetailleerde informatie over bezit te zien, waardoor leners elektronisch bronnenmateriaal sneller kunnen vinden.

Om tijd te besparen, wordt de volledige WorldCat knowledge base getoond in de personeelsinterface. U kunt de lijst met verstrekkers nu filteren op uitsluitend bibliotheken die een bepaalde uitgave in bezit hebben.

  • Om te voorkomen dat u vaak moet klikken en om u tijd te besparen, wordt de volledige WorldCat knowledge base in de personeelsinterface getoond. In de kolom Bezitsgegevens (Holdings) vindt u een beknopt overzicht van de uitgaven die een bibliotheek in bezit heeft. Voor elektronische reeksen is er een beknopt overzicht van de knowledge base met de volledigheidsverklaring van de WorldCat knowledge base. Voor gedrukte reeksen is er een beknopt overzicht van het lokale bezitsrecord (LHR), zodat u een idee heeft van wat er in bezit is. Als uw bibliotheek de WorldCat knowledge base van OCLC gebruikt, dan wordt dus ook het bezit van uw bibliotheek weergegeven.
  • U kunt de lijst met verstrekkers filteren op uitsluitend bibliotheken die een bepaalde uitgave in bezit hebben. Na het filteren sorteert het systeem de bezitsgegevens in drie categorieën:
    • Bibliotheken die het gewenste jaar hebben
    • Bibliotheken die bezit hebben op titelniveau
    • Bibliotheken die het gewenste jaar niet hebben

Deze verbeteringen helpen u om sneller de juiste verstrekkers te vinden en besparen u een aantal keer klikken. Dit helpt de doorlooptijd van uw bibliotheek te verkorten.

Meer over de WorldCat knowledge base. Als uw bibliotheek een catalogiseringsservice van OCLC afneemt, kunt u de WorldCat knowledge base ook nog gebruiken voor het opzetten en onderhouden van bezitsgegevens over elektronisch bronnenmateriaal. Neem contact op met de OCLC Servicedesk om toegang te vragen en de knowledge base op te zetten.