Nederlands

Een gedeelde infrastructuur voor entiteitsbeheer maken

Tegenwoordig experimenteren veel bibliotheken met het maken van linked data.  Hoewel zij de stand der techniek met interfaceontwerp hebben bevorderd, blijft er een hiaat in de data-infrastructuur om hun behoeften te ondersteunen.  

Op 9 januari kondigde OCLC aan dat weeen subsidie van de Andrew W. Mellon Foundation hebben ontvangen om gezamenlijk de ontwikkeling van een gedeelde infrastructuur voor entiteitsbeheer in de komende twee jaar te financieren.  

In deze infrastructuur worden koppelingen verzameld naar andere voorkomens van werken en personen in externe woordenlijsten en standaardnamenlijsten. Als deze infrastructuur eenmaal is voltooid, biedt deze een solide basis voor bibliotheken, organisaties voor cultureel erfgoed en wetenschappelijke communicatiegemeenschappen ter verbetering van:

  • kwaliteit en nauwkeurigheid van MARC-records met verbeterde verbindingen (context) tussen hun materialen en andere relevante collecties
  • consistentie en efficiëntie van werkprocessen voor metadata in collecties en materiaalsoorten
  • vindbaarheid van en onderlinge links tussen online bibliotheekmaterialen

De Mellon Foundation koos OCLC voor dit belangrijke werk vanwege onze:

  • mogelijkheid om op wereldschaal te werken
  • organisatorische stabiliteit om linked data-entiteiten langdurig onder te brengen
  • ervaring met modellen van linked data
  • bereidheid om samen te werken met andere Mellon-projecten
  • coöperatief / gedeeld catalogiseringsmodel
  • 50-jarige geschiedenis van het ondersteunen van bibliotheeksamenwerking

In 2020 richten wij ons op de data waar OCLC al de beschikking over heeft, inclusief thesaurusbestanden, bibliografische bestanden en andere termenlijsten die wij onderhouden, evenals eenvoudige tools voor zoeken, lezen, maken en bewerken. In 2021 gaan we in voorbereiding op de openbare release, meer gegevensbronnen toevoegen, naarmate we meer geavanceerde functionaliteiten toevoegen voor zoeken en voor de gebruikersinterface.

De door ons gemaakte functies en functionaliteit zijn voornamelijk gebaseerd op API's, maar we zullen ook een standaard UI (gebruikersinterface) bieden die we met bibliotheekpartners testen in stappen van 6 maanden, terwijl we samenwerken met de bibliotheekgemeenschap om ervoor te zorgen dat deze infrastructuur voldoet aan hun behoeften op het gebied van prestaties, datakwaliteit en reikwijdte.

Als u vragen over linked data hebt of lid van onze adviesgroep wilt worden om feedback te geven, API's te testen en te helpen met het opzetten van werkprocessen, kunt u ons dit laten weten via onze webpagina gedeelde infrastructuur voor entiteitsbeheer.