Nederlands

Nieuwsbrief juniorWise | oktober 2019

Poëzie voor jou - nieuwe Plint-widget in juniorWise

Voorbeeld Plint-widget in juniorWise

JuniorWise is speciaal voor jeugdbibliotheken die zich actief bezighouden met leesbevordering, en biedt meer dan alleen een goede jeugdcatalogus.

Vanaf medio oktober verschijnt er in de juniorWise-portal een poëzie-widget, in samenwerking met de stichting Plint. Poëzie is een genre dat veel meer aandacht verdient qua leesbevordering. Onze widget is bedoeld om kinderen in aanraking te brengen met poëzie door ze wekelijks te verrassen met een nieuw gedicht.

Over de Stichting Plint

Deze non-profit organisatie combineert gedichten met beeldende kunst die welbekend zijn bij bibliotheken en scholen om hun prachtige poëzie-posters met lesbrieven.

Verder hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • Wekelijks een mooi vormgegeven gedicht in juniorWise, gekozen uit DICHTER,
    het tijdschrift met gedichten voor kinderen van 6 tot 106.
  • Elk gedicht blijft 4 weken in de widget.

Je kunt de module juniorWise inzetten op de jeugdafdeling van je bibliotheek. Bij afname van schoolWise kan juniorWise zonder licentiekosten worden gebruikt. Voor meer informatie: hennie.borstlap@oclc.org en yoop.butter@oclc.org en/of bekijk de demo.
V
oorbeeld-inlog op het demosysteem: ronja1234 met wachtwoord: ronja1234