Nederlands

Nieuw in schoolWise (6.5.2 - 6.5.1)

Wijzigingen schoolWise portal, manager schoolWise en leerlingimport

SchoolWise portal

 • NIEUW in Docentmenu: resetten wachtwoorden (6.5.2):
  Wachtwoorden aanmaken per groep: extra mogelijkheid om de wachtwoorden te resetten voor alle leerlingen van een groep. Hiermee is het aanmaken van wachtwoorden per groep herhaalbaar gemaakt.
Voorbeeld wachtwoorden generen schoolWise portal

Manager schoolWise / mediatheekWise

 • NIEUW: School functies - gewijzigd leerlingsysteem of BRIN (6.5.2):
  Nieuwe menu-ingang “Verwijderen leerlingnummers voor her-import” voor scholen die zijn gewisseld van leerlingadministratiesysteem en/of een andere BRIN-code krijgen. In beide gevallen moeten de oude/bestaande leerlingnummers worden verwijderd. Daarna de leerlingen uitschrijven en eventueel de BRIN-code wijzigen. Vervolgens moet het nieuwe leerlingbestand worden ingelezen. Deze functie is voor zowel schoolWise als mediatheekWise bestemd.
 • NIEUW: School functies - deblokkeer pasnummers schoolWise (6.5.2):
  Nieuwe menu-ingang “Deblokkeren EDUB-passen na her-import”. Bij het uitschrijven uit schoolWise, zoals hierboven het geval is, worden alle EDUB-pasnummers geblokkeerd. Met deze functie kunt u ze deblokkeren.
 • VERWIJDERD: groepswachtwoorden (6.5.2):
  Groepentabel SchoolWise, parameter ‘Groepswachtwoord’ is definitief verwijderd. Ten gevolge van de AVG is het niet langer toegestaan voor scholen om voor alle leerlingen in een groep/klas hetzelfde wachtwoord in te stellen. Dit is al eerder uitgebreid gecommuniceerd; de mogelijkheid is dan ook niet langer in gebruik. De betreffende parameter is verwijderd uit de vestigingstabel: Manager > Beheer organisaties > Vestigingen: Tabblad Klanten.
Voorbeeld wachtwoorden generen schoolWise portal

Leerlingimport

 • NIEUW - Meteen door naar uitschrijven (6.5.2):
  Na het voltooien van een leerlingimport kunt u meteen door naar uitschrijven van de oud-leerlingen. U hoeft niet meer opnieuw het importscherm van de school op te roepen. Voorwaarde is dat na de leerlingimport ook een importverslag is aangemaakt. Tevens is de omschrijving van het verplichte datumveld duidelijker: “Uitschrijven tot aan deze importdatum” .

Het moment van overstap verschilt per bibliotheekorganisatie. Informeer bij uw OCLC Wise-systeembeheerder wanneer de overstap naar 6.5.2 is gepland.

Neem alvast een kijkje:

Demo schoolWise (versie 6.5.2)
Gebruikersnaam leerling: cora789
Wachtwoord leerling: cora789

Gebruikersnaam docent: juffie03
Wachtwoord docent: juffie03

Geef kinderen en jongeren toegang tot nuttige en betrouwbare informatie. Ontdek hoe Wise uw dienstverlening aan kinderen en jongeren ondersteunt.