Nederlands

Uitgelichte CONTENTdm-collecties: april 2019

Over de hele wereld gebruiken organisaties CONTENTdm om duizenden prachtige digitale collecties aan te maken en eenvoudig toegang te geven tot hun unieke titels.

Deze maand lichten we drie collecties uit op de website van OCLC: de ongewerveldencollectie, de collectie over het verminderen van botsingen tussen wild en vliegtuigen en de collectie met boekillustraties van Hilda Holme.

Ongewerveldencollectie

Ongewerveldencollectie

University of Calgary

Deze online collectie vertegenwoordigt de referentiecollectie met inheemse bijen uit Alberta. De fysieke collectie is ondergebracht in de ongewerveldencollectie van de afdeling Biological Sciences van de University of Calgary. De ongewerveldencollectie bestaat uit circa 1,45 miljoen insecten. Elk jaar neemt de collectie bovendien met zo'n 7,5% toe dankzij bijdragen uit het werk van bachelor- en masterstudenten, uit het onderzoek van academici en technisch personeel en uit privécollecties. Deze eerste digitale collectie vertegenwoordigt inheemse bijen uit Alberta die zijn verzameld door de Galpern Lab @-faculteit voor Environmental Design aan de University of Calgary.

Minder botsingen met wild dankzij Airfract-collectie

Minder botsingen met wild dankzij Airfract-collectie

USDA National Wildlife Research Center

Botsingen tussen vliegtuigen en wild vormen voor zowel de militaire als de burgerluchtvaart een aanzienlijk veiligheidsrisico. Van deze botsingen is al sprake sinds het begin van de luchtvaart, maar ze komen de laatste decennia steeds vaker voor naarmate er vaker wordt gevlogen en naarmate de diersoorten die hier het vaakst bij betrokken zijn, toenemen in aantal. Het National Wildlife Research Center doet onderzoek om een wetenschappelijke basis te vinden voor programma's ter voorkoming van botsingen met wild van Wildlife Services, het Department of Defense en de Federal Aviation Administration (FAA).

Collectie boekenillustraties van Hild Holme

Collectie boekenillustraties van Hilda Holme

Digitaal Maryland

Enoch Pratt Free Library

Deze selectie items uit de collectie boekenillustraties van Hilda Holme geeft de chonologische ontwikkeling van boekenillustraties tussen de vijftiende en negentiende eeuw weer. Hieronder vallen drukken die zijn vervaardigd met houtsneden, houtgravures, lijn- en stippengravures op metalen platen (koper en staal), etsen (zowel in mezzotint als aquatint), lithografie en het Baxter-proces voor chromolithografie.

Deze drukken werden vaak verkregen uit oude of gedateerde boeken of tijdschriften en zijn bewaard vanwege hun schoonheid of historische belang. De illustraties beslaan uiteenlopende onderwerpen, zoals bijbelverhalen, devotieliteratuur, Shakespeare, recreatie, reizen, geschiedenis, humor en mode.