Nederlands

Bevindingen Marketingdag | november 2019

Op 14 november vond de Wise Marketingdag plaats.

In dit document hebben wij de bevindingen van die dag samengevoegd:

  • Inventarisatie van de wensen
  • Verdere ontwikkelingen
  • Actiepunten OCLC voor vervolg