Nederlands

Mannix Library stapt over naar OCLC WorldShare Management Services

Melbourne, Australië, 14 januari 2019—Op 2 november 2018 tekende Mannix Library een overeenkomst met OCLC voor WorldShare® Management Services (WMS). De overstap naar het nieuwe platform voor bibliotheekservices is inmiddels in volle gang. Mannix Library is lid van de University of Divinity, een College in Australië die in 1910 is opgericht.

De implementatie van WMS vindt plaats in de eerste weken van 2019. Het is de bedoeling om het systeem nog begin 2019 in gebruik te nemen, bij de start van het nieuwe Australische schooljaar. "We gebruikten ons oude systeem al meer dan twintig jaar en hebben ruim een jaar onderzoek gedaan naar de verschillende opties. We zijn nu heel blij dat we overgaan naar een nieuw systeem, waarvan wij hoge verwachtingen hebben voor onze medewerkers en onze gebruikers," aldus Kerrie Burn, onderscheiden en gecertificeerd professional (DCP) bij ALIA en bibliotheekdirecteur van Mannix Library.

WMS is gebouwd rond OCLC WorldCat®, de meest uitgebreide bibliotheekdatabase ter wereld en vertegenwoordigt een internationaal netwerk met data over bibliotheekcollecties en -services. Als zodanig biedt het systeem vele voordelen voor het personeel van Mannix Library, waaronder efficiënter ingerichte werkprocessen, gestroomlijnde catalogiseringsprocessen en extra functionaliteiten die het voormalige systeem niet bood. Door een systeem te gaan gebruiken dat is gebaseerd op internationaal gedeelde data uit bibliotheken, kan het personeel standaard bibliografische, seriële, leveranciers- en andere data hergebruiken.

Kerrie vervolgt: "De nieuwe discoveryinterface van Mannix Library zal voor de meeste gebruikers ook bekend lijken, aangezien deze dezelfde look&feel krijgt als de huidige, samengevoegde bibliotheekcatalogus (UDCat). De bibliotheekhub van de University of Divinity gebruikt al een ander OCLC-product, EZproxy, voor het authenticeren van gebruikers en dat toegang van buiten de campus geeft tot online bronnenmateriaal. Door dezelfde partij te gebruiken voor UDCat, authenticatie en het nieuwe platform voor bibliotheekservices, ontstaat er een beter gestroomlijnde integratie tussen de verschillende systemen."

WMS is een platform voor bibliotheekservices in de cloud dat alle applicaties biedt die nodig zijn voor het beheer van een bibliotheek. Het systeem voldoet aan alle standaarden, waardoor de gecatalogiseerde data voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Daarnaast biedt OCLC volledige integratie met Libraries Australia, de service voor het delen van informatiebronnen die wordt beheerd door de National Library of Australia en die de data aanleveren die ten grondslag liggen aan de Trove-discoveryservice. Als Mannix Library holdings aan WorldCat toevoegt, dan worden die gegevens elke nacht automatisch gesynchroniseerd met Libraries Australia, zodat onze Libraries Australia-records altijd actueel zijn, zonder dat onze catalogiseerders dan nog handmatig werk voor hoeven te doen. "Hierdoor zullen onze medewerkers tijd overhouden om aan andere projecten te werken, zoals de ontwikkeling en promotie van ons unieke bronnenmateriaal en onze speciale collecties," licht Kerrie toe.

Mannix Library had een aantal andere redenen die hen deed besluiten om over te stappen naar WMS:

  • Systeemupdates, doorlopende ondersteuning en training over nieuwe releases zijn opgenomen in het jaarlijkse abonnement. Kosteloos toegang tot de meest recente functies en functionaliteiten van het systeem.
  • OCLC is meer dan 50 jaar geleden opgericht en is een wereldwijd erkende organisatie, die tevens een kantoor met supportmedewerkers in Melbourne heeft. Het implementatieteam van OCLC heeft met de medewerkers van Mannix Library gewerkt aan een versneld implementatieplan om te zorgen dat het systeem in gebruik kon worden genomen bij de start van het eerste semester in 2019.
  • Mogelijkheid om bibliotheekgebruikers automatisch te laden vanuit TAMS.
  • De ATLA (American Theological Library Association geeft consortiumkorting aan ATLA-leden die WMS willen gebruiken. Dit is de enige regeling die ATLA momenteel biedt met een leverancier van platforms voor bibliotheekservices.
  • WMS wordt gebruikt door steeds meer bibliotheken wereldwijd, waaronder Nationale Bibliotheken (zoals die van Canada en Nieuw-Zeeland), maar ook vele universiteits-, hogeschool- en onderzoeksbibliotheken.

Het personeel van Mannix Library was het unaniem eens met de beslissing over te stappen naar het nieuwe platform voor bibliotheekservices en kijken uit naar de uitdagingen en kansen die de implementatie van OCLC WorldShare Management Services met zich mee zal brengen.

Over Mannix Library

Mannix Library is lid van de University of Divinity, een College in Australië dat in 1910 is opgericht. Alle studenten en docenten zijn aan de universiteit verbonden via een van de elf colleges. Elke college is een unieke leergemeenschap en de colleges bevinden zich in de Australische steden Melbourne, Adelaide en Sydney. De colleges worden ondersteund door uiteenlopende kerken en religieuze instellingen die gezamenlijk de universiteit financieren. De universiteit heeft als doel om aan de hand van wetenschappelijk onderzoek de problematiek van de moderne wereld aan te pakken door Christelijke theologische tradities op kritische wijze te betrekken. Mannix Library beheert de Online Library Hub van de universiteit die online bronnenmateriaal levert voor alle leden van de universiteit.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.