Nederlands

KB en OCLC sluiten overeenkomst infrastructuur openbare bibliotheken

Leiden, 13 januari 2015 – Vandaag hebben de Koninklijke Bibliotheek en OCLC een overeenkomst getekend om de OCLC-diensten ten behoeve van de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (GII) voor openbare bibliotheken voort te zetten voor de duur van een jaar. Deze diensten waren vastgelegd in het contract met Stichting Bibliotheek.nl (BNL), dat op 31 december 2014 afliep.

Partijen hebben hierbij afgesproken dat gedurende 2015 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe, toekomstgerichte, meerjarige overeenkomst ter ondersteuning van de Nationale Digitale Bibliotheek en de onderliggende infrastructuur voor openbare bibliotheken. Hierbij vormt de aansluiting op het door het UKB ingezette traject naar WorldShare een belangrijk uitgangspunt.

De voorbereiding op de overeenkomst die vanaf 2016 ingaat, zal inhoudelijk gericht zijn op efficiënt metadatabeheer, zichtbaarheid en toegankelijkheid van informatie, een efficiënte oplossing voor het IBL en een goede aansluiting op lokale processen van openbare bibliotheken. Tevens wordt een transitieplan voor de verplaatsing van de onderliggende GII-infrastructuur naar WorldShare uitgewerkt voor de openbare bibliotheken. Dit alles moet er toe bijdragen dat bibliotheekgebruikers alles wat de bibliotheek te bieden heeft eenvoudig kunnen vinden en verkrijgen. Op elk moment van de dag en vanaf iedere locatie.