Nederlands

Leden bestuderen informatie

Groepen voor leden

Als samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door zijn leden werkt OCLC samen met leden en vraagt hen om advies bij de totstandkoming van gezamenlijke toekomstplannen. Een groot deel van deze samenwerking vindt plaats in groepen voor leden. Er zijn vier soorten groepen: Advisory Groups, User Groups, Working Groups, Online Communities en Affinity Groups.

Advisory Groups adviseren OCLC-management over het bereik en de richting van de services die OCLC levert. Deelname in de meeste Advisory Groups is op uitnodiging, waarbij men zichzelf kan nomineren om zitting te hebben in de groepen of genomineerd kan worden door de huidige leden van de groep of door OCLC-medewerkers die met de groep werken. Wilt u meer informatie of een nominatie indienen? Stuur dan een e-mailbericht aan de contactpersoon van de groep.

Groepsnaam Doelstelling Contactpersoon (-personen) Bijeenkomsten hoe vaak/hoe? Aantal deelnemers
24/7 Reference Advisory Board Herziet coöperatieve beleidsregels en procedures en doet suggesties en aanbevelingen voor coöperatief management Tom Haney Webinar ieder kwartaal 18
CBS Partners CBS-strategie en productmanagement op een lijn brengen met CBS-partners Martin van Muyen Jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst gehost door een van de partners 40
Consortium GII Adviesgroep / GII Advisory Group Adviseert en rapporteert aan de Nederlandse GII Stuurgroep over de overeengekomen, geplande en toekomstige activiteiten van OCLC met betrekking tot de GII-werkplanactiviteiten en de service level overeenkomst voor consortia voor GGC en NCC-IBL Anneloes Kriek / Daniel van Spanje Komt 4x per jaar bijeen 6
Consortium GII Werkgroep Toegang en Documentlevering / Consortium GII Working group on Access and Document delivery Adviseert en rapporteert aan de Nederlandse GII Adviesgroep over de overeengekomen, geplande en toekomstige activiteiten van OCLC met betrekking tot de GII-werkplanactiviteiten en de service level overeenkomst voor consortia voor NCC-IBL Anneloes Kriek/Daniel van Spanje Komt 2x per jaar bijeen 7
DDC Editorial Policy Committee Adviseert Dewey-revisoren over zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van de classificatie voor wereldwijd gebruik. Rebecca Green Komt 1x per jaar bijeen; 1+ virtuele vergaderingen per jaar 10
OCLC Canada Advisory Council De OCLC Canada Advisory Council adviseert OCLC bij het faciliteren van samenwerking binnen en buiten Canada. Dit advies wordt direct aan OCLC gegeven via leden van OCLC Americas Regional Council en medewerkers van OCLC Canada die deze bijeenkomsten van de ARC bijwonen, en via de afgevaardigden van OCLC Canada in OCLC Glabal Council. Daniel Boivin 3x per jaar telefonisch, 1x fysiek 9
Strategic Advisory for Digital Repositories Stelt vast welke uitdagingen betrekking hebben op de digitale collecties van de deelnemers en verkent dit verder. Dit om OCLC te helpen de mogelijkheden van nieuwe services te helpen vormgeven om die uitdagingen aan te pakken. Benoemt de waarde van deze nieuwe services in de context van de deelnemers. Deelt de inzichten van de deelnemers ten aanzien van het geavanceerde digitale archief van OCLC met de gemeenschap. Geri Ingram; Taylor Surface Webinars iedere 6 weken 15
Tipasa Advisory Group Geeft feedback op toekomstige functionaliteiten die nodig zijn voor brede ingebruikname en de transitie van ILLiad-gebruikers naar het WorldShare-platform Jennifer Corsi Webinars 1x per maand; gesloten discussieforum 20
VIAF Council De VIAF Council (VIAFC) is opgericht onder het beschermheerschap van het VIAF-programma. Het algemene doel van de VIAFC is advies te geven met betrekking tot beleid, uitvoering en activiteiten van VIAF en het VIAF-programma. Hayley Moreno Komt 1x per jaar bijeen; 1x per kwartaal telefonische vergadering 30
 

User Groups faciliteren gesprekken tussen gebruikers en OCLC-medewerkers over specifieke services. Deze gesprekken kunnen betrekking hebben op het huidige aanbod, toekomstplannen en behoeften aan nieuwe ontwikkelingen vanuit de gebruikersgemeenschap. Gebruikersgroepen en -bijeenkomsten zijn over het algemeen open voor alle gebruikers van die dienst. Wilt u meer weten over aanstaande bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail aan het Community Development Team.

Groepsnaam Doelstelling Bijeenkomsten hoe vaak/hoe?
24/7 Reference Cooperative Biedt een chatservice aan lidbibliotheken die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is en wordt bemand door leden van het samenwerkingsverband + back-up bibliotheekmedewerkers van OCLC. Deze groep is een subset van de QuestionPoint-gebruikersgroep Komt 2x per jaar bijeen (ALA); listserv; QP Wiki
Amlib User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en klanten die gebruikmaken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer, Amlib Bijeenkomsten in de Australische staten WA, VIC, NSW; over het algemeen 1x per kwartaal voor OB en ad hoc voor schoolbibliotheken
Bibliotheca User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en klanten die gebruikmaken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer BIBLIOTHECA Komt 1x per jaar bijeen
Bibliotheca User Group for large Public Libraries Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en openbare bibliotheken in Duitsland die gebruikmaken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer BIBLIOTHECA Komt 1x per jaar bijeen
Bibliotheca User Group for Special Libraries Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en speciale bibliotheken die gebruikmaken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer BIBLIOTHECA 4 bijeenkomsten per jaar: 2 voor wetenschappelijke en 2 voor kerkelijke bibliotheken
CONTENTdm User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën onder gebruikers van CONTENTdm en de WorldCat Digital Collection Gateway, en werkt aan het vertrouwen in en de communicatie tussen deze gebruikers en OCLC Komt 2x per jaar bijeen; virtuele bijeenkomsten; OCLC Community Center
LBS User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeen tussen OCLC en Nederlandse klanten die gebruikmaken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer LBS Komt 1x per jaar bijeen; listserv
OLIB User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en gebruikers van OLIB 1x per jaar een 2-daagse gebruikersbijeenkomst in juni of juli; webinars gedurende het jaar
QuestionPoint User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en abonnees van QuestionPoint Komt 2x per jaar bijeen (ALA); webinars 2x per jaar; listserv
QuestionPoint User Group UK.I Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en Britse en Ierse wetenschappelijke, nationale en speciale bibliotheken die gebruikmaken van QuestionPoint Komt 1x per jaar bijeen; listserv
Resource Sharing User Group (USA) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en gebruikersgroepen van Tipasa, ILLiad, WorldShare Interlibrary Loan, WorldCat Navigator en VDX Komt 1x per jaar bijeen; ALA-bijeenkomsten; OCLC Community Center
SunRise User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en alle bibliotheken die gebruik maken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer SISIS-SunRise Komt 2x per jaar bijeen (volledige groep); regionale subgroepen komen daarnaast 1-2x per jaar bijeen
SunRise User Group (Admins) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en technisch managers van bibliotheken die gebruik maken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer SISIS-SunRise Komt 1x per jaar bijeen
SunRise User Group (Large Publics) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en alle grote openbare bibliotheken in Duitsland die gebruik maken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer SISIS-SunRise Komt 1x per jaar bijeen
SunRise Usergroup (Berlin-Brandenburg) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeen en informatie tussen OCLC en Duitse klanten die gebruik maken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer SISIS-SunRise. Komt 1x per jaar bijeen
SunRise Usergroup (North-Rhine-Westphalia) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeen en informatie tussen OCLC en Duitse klanten die gebruik maken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer SISIS-SunRise. Komt 1x per jaar bijeen
SunRise User Group (Switzerland) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en Zwitserse klanten die gebruik maken van het OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer SISIS-SunRise Komt 1x per jaar bijeen (samen met de Zwitserse gebruikersgroep van BIBLIOTHECA)
UnityUK User Group Een informele bijeenkomst waar OCLC zijn plannen presenteert 1 virtuele bijeenkomst per jaar
VDX user group - USA Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en gebruikers van VDX in de VS Komt 1x per jaar bijeen
VDX User Group - ANZ (VUGANZ) Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en gebruikers van VDX in Australië en Nieuw-Zeeland (ANZ) Komt 1x per jaar bijeen
VDX User Group - Canada Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ideeën tussen OCLC en gebruikers van VDX in Canada Komt 1x per jaar bijeen
WMS Global Community Biedt de WMS-gebruikersgroep de kans om ervaringen te delen, meer over de services te weten te komen en samen te werken Komt 1x per jaar bijeen; regionale bijeenkomsten; virtuele bijeenkomsten; OCLC Community Center
WorldShare Metadata User Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en de groepsleden met betrekking tot WorldShare Metadata inclusief WorldShare Record Manager en WorldShare Collection Manager. OCLC Community Center; listserv

Wilt u meer weten over aanstaande bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail aan het Community Development Team.

 

Werkgroepen behoren tot de voordelen voor leden van de OCLC Research Library Partnership (RLP). Het is een mechanisme waarbij RLP-lidbibliotheken actief deelnemen aan de initiatieven en leerkansen van OCLC Research, waarmee zij de toekomstige richting van de planning van OCLC Research mee helpen invullen.

Deze groepen kunnen voor een korte periode in het leven worden geroepen, waarbij ze zich richten op een bepaald onderwerp of onderzoeksthema (zoals de werkgroepen die betrokken zijn bij het onderzoek van RLP naar Research Data Management), of voortdurende groepen (zoals de werkgroep Metadata Managers). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde medewerker. Deelname aan deze groepen is op uitnodiging en uitsluitend voor medewerkers van RLP-lidbibliotheken.

Meer informatie over RLP-werkgroepen vindt u op hun website.

 

Online Communities zoals het OCLC Community Center bieden een plek waar u: in contact kunt komen met collega's, kunt samenwerken, vragen kunt stellen en inzicht krijgt, ideeën kunt aandragen en uitwisselen ter verbetering van producten en op de hoogte blijft van aankondigingen van OCLC en deze kunt bespreken.

Community Contactpersonen Aantal gebruikers (op 1 februari 2018)
CONTENTdm Community Geri Ingram 4.155
EZproxy Community Susan Musser 6.689
Tipasa Susan Musser 846
WEBJUNCTION Kendra Morgan 15.561
WorldCat Discovery Community  Kyle Willis 10.507
WorldShare Acquisitions Kyle Willis 6.429
WorldShare Circulation Kyle Willis 6.402
WorldShare Collection Manager Community Eric Childress 13.003
WorldShare ILL Community Susan Musser 12.243
WorldShare License Manager Community Eric Childress 3.370
WorldShare Record Manager Community Eric Childress 12.581
 

Affinity Groups zijn groepen waar OCLC aan deelneemt. Er zijn uiteenlopende zelfstandige gebruikersgroepen en -bijeenkomsten. Een aantal daarvan heeft (deels) betrekking op specifieke producten of services van OCLC. Wij noemen dit Affinity Groups. Over het algemeen heeft OCLC geen invloed op de leden of de planning van deze groepen. Toch willen wij ze hier noemen aangezien OCLC hier ook (zijdelings) bij betrokken is.

Groepsnaam Doelstelling Contactpersoon OCLC Meer informatie
AMICAL multinational consortium Het gebruik en de evaluatie van een pakket aan OCLC-producten in 22 verschillende landen testen en documenteren, met een focus op Collection Evaluation, catalogiseren, Discovery, ILL en CONTENTdm Rosanna Ramacciotti AMICAL multinational consortium
Africana Librarians Council De Africana Librarians Council is in 1957 opgericht als onderdeel van de African Studies Association. Tegenwoordig wordt de organisatie door ASA gesponsord. Leden van ASA die interesse hebben (bibliotheekmedewerkers, archivarissen en documentalisten) en met materiaal van en over Afrika werken of wetenschappers die zich interesseren voor het behoud van of de toegang tot Africana kunnen deelnemen aan de ALC
Cynthia Whitacre Africana Librarians Council
ALI - Academic Libraries of Indiana Academic Libraries of Indiana (ALI) is een organisatie die alle academische bibliotheken in geaccrediteerde instellingen zonder winstoogmerk voor hoger onderwijs in Indiana vertegenwoordigt. De 72 leden van ALI bestaan uit vooraanstaande onderzoeksbibliotheken, rechten- en medische bibliotheken, theologische onderwijsbibliotheken en verschillende universiteitsbibliotheken Tony Melvyn ALI - Academic Libraries of Indiana
American Association of Law Libraries, Online Bibliographic Services, OCLC Committee De OBS OCLC-commissie is open voor OBS-leden die geinteresseerd zijn in OCLC en zijn producten en/of services Eric Childress American Association of Law Libraries, Online Bibliographic Services, OCLC Committee
Association of Jewish Librarians
Deze vereniging van Joodse bibliotheken promoot Joodse geletterdheid door bibliotheken en hun informatiemateriaal te verbeteren en door leiderschap voor het beroep en de beoefenaars van Joods bibliotheekwerk. De vereniging bevordert de toegang tot informatie, leren, onderwijs en onderzoek met betrekking tot joden, het jodendom, de joodse beleving en Israël Cynthia Whitacre Association of Jewish Librarians
IDS Project Een verenigde groep met één kritische en duidelijk doel: het effectief delen van informatiebronnen. Vertrouwen en ondersteuning zijn belangrijke sleutelbegrippen in deze groep Katie Birch IDS Project
Iowa OCLC Users Group Deelt updates over OCLC en ideeën voor technische services binnen de gebruikersgroep, medewerkers van de staatsbibliotheek delen vaak updates over de staatsbibliotheek Joy Murray Iowa OCLC Users Group
Music OCLC Users Group
Biedt officiële communicatie en assistentie aan gebruikers van de producten en services van OCLC die zich bezighouden met muziekmaterialen in elk type bibliotheekdienst en die op zoek zijn naar hoogwaardige muziekdekking in deze producten en services Jay Weitz Music OCLC Users Group
North Carolina ILL group Groep voor interbibliothecair lenen in North Carolina, VS Tony Melvyn North Carolina ILL group
OCLC CJK Users Group Stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ideeën en informatie tussen OCLC en de groepsleden met betrekking tot Chinese, Japanse en Koreaanse aangelegenheden David Whitehair OCLC CJK Users Group
Online Audiovisual Catalogers Online Audiovisual Catalogers, Inc. is een internationale organisatie voor catalogiseerders die zich bezighouden met allerlei soorten niet-gedrukte materialen. Door conferenties, workshops, publicaties en e-maillijsten wisselen de catalogiseerders informatie uit en profiteren van professioneel en praktisch advies over het catalogiseren van audiovisueel materiaal Jay Weitz Online Audiovisual Catalogers
SCIPIO Users Group Voor bibliotheken die bijdragen aan de SCIPIO-database voor kunst en zeldzame boekenverkoopcatalogi of deze gebruiken Dennis Massie SCIPIO Users Group