Nederlands

Bijeenkomst Global Council

Transitie met betrekking tot het OCLC Credit Program

In 2011 vroeg OCLC Global Council om een door leden aangestuurde adviesgroep om het OCLC Credit Program te bestuderen. Het Credit Program is in 1985 ontwikkeld om leden een tegemoetkoming in de kosten te geven voor bepaalde transacties met betrekking tot catalogiseren en resource sharing. Hoewel OCLC al sinds 2006 was afgestapt van transactieprijzen, blijft het Credit Program een op transacties gebaseerd programma dat in wezen onveranderd is gebleven gedurende de laatste 28 jaar.

Uit de 18 maanden durende herzieningsperiode volgden verschillende discussies en aanbevelingen van honderden lidbibliotheken. De Global Advisory Group on Credits publiceerde hierover een rapport en aanbeveling ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het Credit Program. Hun aanbeveling bestond eruit dat het huidige Credit Program per juli 2014 langzaam uitgefaseerd zou worden, mits een dergelijke transitie geen substantiële impact heeft op de kosten van OCLC-services aan leden. (Lees het rapport.)

Global Council keurde de aanbeveling van de Advisory Group goed tijdens de bijeenkomst in april 2013. De OCLC Board of Trustees accepteerde de aanbeveling. De transitieplannen worden nu langzaam maar zeker geïmplementeerd.

Wat betekent dit voor OCLC-bibliotheken?

  • Als uw bibliotheek op dit moment transactionele kredieten ontvangt voor bepaalde catalogiseeractiviteiten en voor resource sharing, dan zullen de wijzigingen in hoe kredieten voor catalogiseren en uitlening worden weergegeven op uw factuur voor het eerst zichtbaar worden op uw factuur van juli 2014.
  • Bibliotheken zullen voortaan geen individuele kredietactiviteit meer zien op basis van transacties die op OCLC-facturen staan gespecificeerd. Op dit moment worden financiële kredieten voor veel bibliotheken gespecificeerd voor elke transactie, te weten een eenheid en soort activiteit. Zo kan uw bibliotheek momenteel kredieten ontvangen voor activiteiten met betrekking tot het aantal gecatalogiseerde originele items, verbeterde records, verwijderde holdings of vervulde interbibliothecaire leenaanvragen.
  • Vanaf juli 2014 zullen de kredietbedragen niet langer worden gebaseerd op het aantal transacties, noch zullen ze worden gespecificeerd. In plaats daarvan wordt er een vast kredietbedrag op de OCLC-factuur opgenomen voor catalogiseerkredieten, evenals een vast kredietbedrag voor uitleningskredieten.
  • In februari 2014 is er een persoonlijk bericht gestuurd aan bibliotheken die de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan het Credit Program voor transacties. Hierin stond meer informatie over de transitie. Voortaan zal er een vast bedrag gehanteerd worden voor catalogiseer- en IBL-kredieten. Kredieten fluctueren dus niet langer op basis van het niveau of het soort activiteit. Een vast kredietbedrag zal worden toegepast op de OCLC-factuur voor catalogiseren en voor resource sharing voor elke facturatieperiode.
  • Voor bibliotheken die al met vaste kredieten werken of als de kredieten al zijn opgenomen in het abonnement, verandert er niets.

Heeft u toch nog vragen? Raadpleeg de FAQs voor meer inzichten en informatie ten aanzien van het nieuwe Credit Program.