Nederlands

Americas Regional Council

Xuemao Wang

Vice-provost digitale studie, decaan en universiteitsbibliothecaris, University of Cincinnati

Xuemao Wang

Xuemao Wang is vice-provost digitale wetenschappen, decaan en universiteitsbibliothecaris van de Universiteit van Cincinnati (UC). In deze functies houdt Xuemao toezicht op en faciliteert hij de vorming en uitvoering van visies, strategieën en planimplementatie voor universiteitsbrede digitale studie en de universiteitsbibliotheken. Xuemao heeft meer dan 30 jaar ervaring in bibliotheek- en informatietechnologieën, dienstverlening, management en leiderschap, met een carrière die zich uitstrekt over de openbare, academische en internationale bibliotheekwerelden, maar ook over de wereld van grote bibliotheekconsortia. Hij heeft wereldwijde leidinggevende posities bekleed binnen de IFLA, ALA, CRL, ARL, SPARC, en OhioLINK. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om op internationale congressen toespraken te houden over onderwerpen als digitale studie, digitale menswetenschappen en bibliotheekstrategie. Voordat hij bij UC ging werken, was hij adjunct-vice-provosty van de universiteitsbibliotheken van Emory University. Hij heeft ook functies bekleed bij de Sheridan bibliotheken van de Johns Hopkins University, de Metropolitan New York Library Council, de openbare bibliotheek van Queens Borough en heeft hij in het begin van zijn loopbaan als academisch bibliothecaris in China gewerkt.

Adres

University of Cincinnati

640 Langsam Library
PO Box 210033
Cincinnati, OH 45221-0033
Verenigde Staten

Term einddatum: 31 October 2024