Nederlands

Americas Regional Council

Bradley Schaffner

College-bibliothecaris, Carleton Library

Bradley Schaffner

Brad Schaffner is sinds juli 2012 universiteitsbibliothecaris bij Carleton College, Northfield, Minnesota. Daarvoor was hij van 2004 t/m 2012 hoofd van de Slavische afdeling van de Harvard College Library. Van 1989 tot 2004 werkte hij als coördinator collectievorming, hoofd van de internationale programma's en hoofd van de Slavische afdeling aan de bibliotheken van de Universiteit van Kansas in Lawrence. Schaffner heeft talrijke artikelen en papers gepubliceerd en gepresenteerd over Slavisch en internationaal bibliothecarisme, alsook over bibliotheekvraagstukken in verband met samenwerking en het behoud van materialen. Op dit moment is Schaffner voorzitter van het Minnesota Digital Library Governance Committee en fungeert hij als secretaris in de raad van bestuur van het Center for Research Libraries.

Adres

Carleton Library

Laurence McKinley Gould Library
One North College Street
Northfield, Minnesota 55057
Verenigde Staten

Term einddatum: 31 October 2022