Nederlands

Asia Pacific Regional Council

Jenny McDonald

Manager, samenwerkingsdiensten, National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa

Jenny McDonald

Jenny McDonald is een senior leider in de National Library of New Zealand met meer dan 18 jaar ervaring in verschillende leidinggevende functies. De National Library is wettelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van het werk van bibliotheken in Nieuw-Zeeland. Jenny beheert Te Puna Services, een van de belangrijkste services die worden aangeboden door de National Library die deze resultaten levert. Te Puna Services biedt één plek om te zoeken in alle bibliotheekholdings van Nieuw-Zeeland. Jenny heeft de ontwikkeling van deze nationale samenwerking met bibliotheken in Nieuw-Zeeland geleid om tool voor zoeken, catalogiseren en delen van bronnen te bieden. Nauwe banden met Libraries Australia hebben geleid tot de interbibliothecaire leenservice TransTasman. Ze is bijzonder geïnteresseerd en sterk in het scheppen van betrokkenheid bij belanghebbenden en is ervaren in het verzamelen van feedback van belanghebbenden en het werken aan een gedeelde agenda.

In 2008 was ze verantwoordelijk voor de uitvoering van een beleid dat gezamenlijk werd bewerkstelligd met bibliothecarissen uit Nieuw-Zeeland om elke Nieuw-Zeelandse bibliotheek toegang te bieden tot de OCLC-metadataservices met behulp van WorldCat. Voortbordurend op de strategie van ondersteuning en het zoeken naar efficiëntie voor en met Nieuw-Zeelandse bibliotheken, implementeerde haar team twee softwareplatformwijzigingen, één in 2013 (gehoste Interlibrary loan-services met OCLC) en in 2016 (Worldshare Metadata Services). Hierbij verschoof de nationale infrastructuur van een lokaal gehoste naar een beheerde service, gehost in de cloud door OCLC. Jenny en haar team werkten in december 2018 samen met OCLC om de nationale Interlibrary Loan-service in Nieuw-Zeeland naar WorldShare ILL te migreren.

Adres

National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa

PO Box 1467
Wellington 6164
Nieuw-Zeeland

Term einddatum: 31 October 2022