Nederlands

Asia Pacific Regional Council

Khasiah Zakaria

Chief Librarian, Bibliotheek van de universiteit van Malaya

Khasiah Zakaria

Khasiah Zakaria is in juni 2019 benoemd tot hoofdbibliothecaris van de universiteit van Malaya. Voorafgaand aan deze benoeming bekleedde zij verschillende managementfuncties op het gebied van klantendiensten, collectiebeheer en acquisitie bij de bibliotheken van Universiti Teknologi MARA en Dewan Bahasa & Pustaka. Khasiah is lid van het beroepskaderpanel voor bibliothecarissen UTM Malaysia, van het EXCELIP-panel AKEPT Malaysia, van het opleidingscomité van AUNILO (ASEAN University Network - Inter Library Online), van de adviesraad van Cambridge University Publishing, levenslang lid van de vereniging van Maleise bibliothecarissen (Persatuan Pustakawan Malaysia) en lid van MyRMA (de vereniging van onderzoeksmanagers en -bestuurders van Maleisië). Ze is een volleerd spreker en heeft vaak papers mogen presenteren op professionele conferenties en fora. Khasiahs kwalificaties omvatten een doctoraat in bibliotheekwetenschappen, een master informatiemanagement, een diploma massacommunicatie (public relations) en een diploma bibliotheekwetenschappen. Ze spreekt Maleis en Engels.

Adres

Bibliotheek van de universiteit van Malaya

Perpustakaan Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Malaysia 50603
Maleisië

Term einddatum: 31 October 2024