Nederlands

Americas Regional Council

Christine Korytnyk Dulaney

Hoofd van de afdeling Germaans en Slavisch, Library of Congress

Christine Korytnyk Dulaney

Momenteel is Christine hoofd van de afdeling Germaans en Slavisch bij de Library of Congress. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerving en catalogisering van gedrukte en elektronische monografieën en tijdschriften uit Duitsland, Rusland, Scandinavië, de Baltische staten en Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Christines loopbaan omvatte technische dienstverlening bij verschillende universiteits- en juridische bibliotheken in Washington D.C. en bij de Congressional Research Service van de Library of Congress. Beroepshalve heeft zij altijd belangstelling gehad voor de groei en de ontwikkeling van bibliotheekcollecties. Recent heeft ze zich gericht op catalogisering en in het bijzonder op de uitdagingen omtrent het waarborgen van gelijkheid en diversiteit in onze bibliografische beschrijvingen. Werken bij de Library of Congress biedt haar een unieke gelegenheid om de instrumenten en regels te actualiseren die bij dit soort werk leidend zijn voor het vak.

Lidinstelling

Library of Congress

Washington, D.C., Verenigde Staten

Term einddatum: 31 October 2024