Nederlands

Statistieken van bibliotheken wereldwijd

Het gehele bibliotheeklandschap meetbaar maken

Deze statistieken omvatten data, indien beschikbaar, voor het totale aantal bibliotheken, bibliotheekmedewerkers, volumes, uitgaven en gebruikers voor elk land en voor elk gebied in de wereld, opgedeeld per bibliotheeksoort (nationaal, openbaar, school, speciaal en wetenschappelijk). Het is belangrijk te weten dat deze cijfers geen afspiegeling zijn van enkel de leden van OCLC. Deze statistieken bevatten tevens beschikbare data voor gebruikte talen en het aantal bibliotheekopleidingen, uitgeverijen en musea.

De drie regio's zijn een afspiegeling van de regio's die worden gehanteerd door OCLC Global en Regional Councils: Americas (Noord- en Zuid-Amerika), EMEA (Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India) en Asia Pacific (Azië, Australië en Oceanië)

Selecteer een regio, land, staat of provincie

Regio
Land

Terug naar de kaart


Over de gegevens

De medewerkers van de OCLC Library hebben gegevens via vooraanstaande externe elektronische en fysieke bronnen verzameld. Naar hun inschatting zijn deze gebaseerd op de meest actuele en accurate bronnen waartoe zij toegang hebben. Voor veel landen zijn er geen gegevens beschikbaar (aangegeven in het overzicht als NA) of er is summiere informatie voorhanden. Daarnaast zijn de gegevens voor een groot deel van de wereld niet even actueel als degenen die ze verzamelden hadden gewenst. Veel van de fysieke bronnen waren al enkele jaren oud en een aantal websites oogden niet deugdelijk. Toch leek het beter om een enigszins recente informatie te geven, dan geen informatie. Er zijn geen gegevens gebruikt van voor 1980. De medewerkers van de OCLC Library dienden verder te bepalen welke van soms verschillende mogelijks bronnen de meest betrouwbare (d.w.z. accurate en actuele) bron was. Zelden hadden de gegevens van twee of meer verschillende bronnen betrekking op hetzelfde jaar.

De beslissing om gegevens onder gegevens vast te leggen van een onafhankelijk land of om een land onderdeel te laten zijn van een ander, is bepaald aan de hand van de manier waarop de gegevens zijn vastgelegd in de databronnen. (Bijv. Tasmanië wordt tot Australië gerekend, terwijl Puerto Rico onafhankelijk is van de Verenigde Staten.)

Download de data

Bestanden zijn in Excel-formaat

Omwille van de uniformiteit heeft het totale aantal bibliotheken betrekking op administratieve eenheden en niet op servicepunten, aangezien niet alle bronnen consistent alle servicepunten vermelden. In sommige ingevoerde landgegevens werd niet specifiek benoemd om welke eenheid het ging. In dat geval is aangenomen dat het om administratieve eenheden ging.

Alle bedragen zijn omgerekend naar US$ vanaf de laatste dag van het jaar van de data van de bron. Het was extra ingewikkeld om cijfers voor uitgaven te achterhalen, omdat deze in slechts zo weinig bronnen worden vermeld. Voor veel landen geldt dat uitgaven voor bibliotheken onder openbare aanbestedingen vallen en dat de budgetten dus vallen onder die van andere ministeries of agentschappen, zoals onderwijs of cultuur.

In sommige landen was het verschil tussen de categorieën onduidelijk. Schoolbibliotheken zijn in sommige landen bibliotheken voor primair en secundair (verplicht) onderwijs, terwijl schoolbibliotheken in andere landen ook bibliotheken van universiteiten, technisch en beroepsonderwijsinstellingen omvat. Religieuze bibliotheken en bibliotheken van grote onderzoeksinstellingen zijn toegevoegd aan de categorie speciale bibliotheken.

In de enkele gevallen waar de datum van de brongegevens niet duidelijk of onbekend was, is de verzamel- of van publicatiedatum gebruikt.

Mede door deze problematiek is het mogelijk dat de cijfers de wereldwijde totalen in alle categorieën aanzienlijk omlaag halen of dat er andere, actuelere en nauwkeuriger bronnen bestaan waar de verzamelaars van deze gegevens niet bekend mee zijn. Indien u aanvullende bronnen heeft, of weet van het bestaan ervan, neemt u dan alstublieft contact met ons op.