Nederlands

Updates in modelcontractbepalingen van OCLC: wat u moet weten

In juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ-EU"), in een zaak die bekend staat als "Schrems II", uitspraak gedaan over de mechanismen voor gegevensoverdracht onder de AVG. Het HvJ-EU bevestigde dat de modelcontractbepalingen (de "MCB's") die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd voor de doorgifte van persoonsgegevens aan gegevensverwerkers die buiten de EU zijn gevestigd, een geldig mechanisme voor doorgifte zijn onder de AVG. Het HvJ-EU verklaarde echter dat de betrokkenen een beschermingsniveau moeten krijgen in het land van ontvangst dat in wezen gelijk is aan die garantie binnen de EU.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft verdere richtlijnen uitgebracht over de toepassing van de Schrems II-uitspraak op het gebruik van MCB's. Aangezien OCLC en zijn gelieerde entiteiten MCB's gebruiken als het belangrijkste mechanisme voor gegevensoverdracht tussen bedrijven buiten de EU, hebben we onze MCB's bijgewerkt om de EDPB-richtlijnen te volgen.

Daarnaast heeft OCLC een document opgesteld dat vergelijkbaar is met de MCB's voor gegevensoverdracht van en naar het Verenigd Koninkrijk, een overeenkomst voor gegevensoverdracht. Dit document zorgt ervoor dat OCLC een geldig mechanisme voor gegevensoverdracht heeft onder de Britse AVG, dat nu van kracht is.

Ten slotte heeft de Europese Commissie op 4 juni 2021 een gemoderniseerde reeks MCB's aangenomen die Schrems II-achtige beveiligingen bevatten en die afhankelijk van de betrokken partijen ook een meer op maat gemaakte aanpak mogelijk maken. Deze nieuwe MCB's zullen de huidige MCB's vervangen. Overeenkomsten waarin de oude MCB's zijn verwerkt, kunnen tot 27 september 2021 worden uitgevoerd/ondertekend. Vanaf 28 september 2021 moeten bij alle nieuwe overeenkomsten de nieuwe MCB's worden gebruikt. Echter, bestaande overeenkomsten die afhankelijk zijn van de oude MCB's (uitgevoerd tot 27 september 2021), hoeven tot december 2022 niet te worden bijgewerkt.

Daarom zal OCLC voor bestaande overeenkomsten blijven vertrouwen op de bestaande MCB's. Gedurende het jaar 2022 zal OCLC geleidelijk al haar overeenkomsten met bestaande klanten bijwerken om de oude MCB's door de nieuwe te vervangen. Voor nieuwe overeenkomsten met nieuwe klanten zal OCLC uiterlijk 28 september 2021 de nieuwe MCB's opnemen.