Nederlands

Board of Trustees

Jacques Malschaert is de directeur van Bibliotheekservice Fryslân, een in Leeuwarden gevestigde regionale serviceorganisatie voor bibliotheken, goede doelen en andere culturele instellingen. Hij is lid van het bestuur van de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN), een serviceorganisatie voor openbare bibliotheken in Nederland. Jacques is managing director bij verschillende bibliotheken geweest. Hij is voorzitter van de Nederlandse stuurgroep Basisvaardigheden en bibliotheken, lid van de stuurgroep Leesbevordering Fryslân, en bestuurslid van de stichting Oefenen.nl . In 2015 heeft Jacques het boek "Kennis maken en verbinden" gepubliceerd.