Tarieven IBL

De tarieven voor de levering van (tijdschrift)artikelen en boeken in het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn per 1 juli 2011 gewijzigd.

Als standaardtarief voor IBL gelden de UKB tarieven. Zie hiervoor het overzicht van UKB tarieven. De bibliotheken die géén eigen tarieven hanteren, gebruiken de UKB tarieven.

De Plusbibliotheken hanteren de Plus tarieven. Zie hiervoor het overzicht van de Plus tarieven.

Voor de bibliotheken die wél eigen tarieven hanteren en deze afwijkende tarieven ook hebben laten invoeren in het IBL-systeem, geldt dat de tarieven gewoon blijven gehandhaafd. Wijzigingen van tarieven kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan de Servicedesk van OCLC.

IBL Tariefsdifferentiatie, mei 2004

Informatie over tarieven voor leenverkeer en dokumentlevering, brief juni 2004

Informatie over indeling als profit-instelling, brief juni 2004