IBL deposito voor eindgebruikers

Gebruikers van instellingen die OCLC's diensten OBN en PiCarta beschikbaarstellen, kunnen vanaf het netwerk van die instelling zoeken in bestanden op de OCLC Webserver. Aanvragen (leen- of kopie-) kunnen worden ingediend met behulp van een IBL deposit account.

Indien gebruikers van buiten het netwerk van de 'eigen' instelling toegang willen krijgen tot de centrale OCLC bestanden dan is dat uitsluitend mogelijk met behulp van een IBL deposit account.

Een IBL deposit account kan men openen door vooruitbetaling bij de 'eigen' bibliotheek. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het beleid van iedere bibliotheek afzonderlijk. Vervolgens ontvangt men een toegangsnummer en een PIN-code. Het voor de uitlening van het boek of levering van een (elektronische) kopie van een tijdschriftartikel verschuldigde bedrag wordt vervolgens van het tegoed, het IBL deposit account, afgetrokken. Fotokopie├źn worden direct gezonden naar het opgegeven huis- of werkadres; boeken worden uitgeleend via de 'eigen' bibliotheek van de gebruiker.

Ook het gebruik van de attenderingsdienst SDI wordt betaald met een IBL deposit account.

N.B. Eindgebruikers kunnen geen IBL deposit account verkrijgen via OCLC.