IBL deposito voor instellingen

Het NCC-IBL systeem biedt de mogelijkheid voor het openen van een depositorekening. Een depositorekening is een rekening waarbij automatisch alle bestellingen worden verrekend die via het NCC-IBL systeem zijn gedaan. Het voordeel hiervan is dat uw instelling niet constant wordt geconfronteerd met facturen voor kleine bedragen.

Wat wordt er berekend?

In het NCC-IBL systeem zijn de tarieven die instellingen hanteren vastgelegd. In principe worden de UKB tarieven berekend. Er zijn bibliotheken die van deze tarieven afwijken.

Hoe opent u een depositorekening?

U kunt hiervoor een bedrag overmaken op de bankrekening t. n. v. OCLC BV / depositobeheer. Neem voor het bankrekeningnummer eerst contact met ons op (voor e-mailadres en telnr. zie onder). Vergeet u alstublieft niet om uw bibliotheeknummer te vermelden. Het bedrag dat u overmaakt, moet overeenkomen met een gemiddelde van een half jaar aanvragen. Het saldo is gekoppeld aan uw usernummer, zodat misbruik is uitgesloten. Eventuele mutaties worden door OCLC bij de statistiekgegevens genoteerd.

Het is mogelijk alvast een pro forma nota aan te vragen ten behoeve van uw eigen administratie. Stuur hiertoe een e-mail naar depositobeheer@oclc.org. Wanneer uw instelling een depositorekening heeft geopend, ziet u bij het bestellen in de NCC en PiCarta steeds het openstaande saldo op het scherm. Het is uw verantwoordelijkheid om uw saldo tijdig op te hogen.

Let op! Alleen instellingen kunnen een depositorekening openen. Eindgebruikers dienen zich voor het verkrijgen van een IBL deposit account te wenden tot hun eigen instelling.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk van OCLC, per e-mail of telefoon 071 524 6600.